Pět faktorů, které vám pomohou zvolit to správné MBA studium

I vy nejspíš patříte mezi ty, kteří již slyšeli o MBA studiu, nebo dokonce mezi ty, kteří v současné době studium zvažují. Pokud chcete být tím správným manažerem a lídrem pro svou firmu a držet krok se současnými trendy v businessu, tento typ manažerského vzdělávání může být tím pravým pro vás. Nechtějte však jen obyčejné studium. Hledejte programy, které vám nabídnou něco navíc.

VUT Brno.

V České republice spadá studium MBA do celoživotního vzdělávání a jeho forma a kvalita poskytování nejsou v podstatě nijak regulovány. Proto je potřeba při výběru takového programu důkladně zvažovat mnoho atributů. Které jsou ty nejdůležitější, vám nabízí následující přehled.

Certifikát vs. Mezinárodní diplom

Studium MBA v ČR nabízí mnoho institucí, ale na konci vystavený certifikát často zajistí platnost titulu MBA jen na území České republiky. Vybírejte proto pečlivě takový typ studia, jehož výsledkem je diplom z akreditovaného programu, spoluorganizovaného se zahraniční univerzitou. S takovým výstupem studia si můžete být jisti, že bude uznatelné i v zahraničí.

V Brně vám studium akreditované americkou akreditační agenturou ACBSP nabídne US-MBA studium na VUT. Dohled a záštitu nad programem poskytuje University of St. Francis z Illinois v souladu s akreditačními podmínkami. Akreditace umožňuje udělovat diplom vydaný přímo University of St. Francis, díky čemuž mají čeští absolventi jistotu, že má mezinárodní platnost. V programu je navíc 50 % modulů vyučováno americkými lektory a odborníky z praxe.

Cena vs. kvalita

Hlavním faktorem při rozhodování by neměla být cena, ale kvalita studijního programu. Rozsáhlé studijní zázemí, špičkoví lektoři s mnoha zkušenostmi z praxe, interaktivní výukové metody, zahraniční spolupráce a výše zmíněná akreditace – to vše jsou atributy kvalitního MBA programu. U některých se navíc můžete setkat i s výukou vedenou v angličtině, čímž výrazně posílíte také vaše jazykové schopnosti. Říkáte si, že angličtina není zrovna vaše silná stránka? Berte to jako výzvu a příležitost, jak na sobě ještě více zpracovat.

US-MBA programu máte možnost absolvovat před zahájením samotného MBA studia kurz obchodní angličtiny, jehož obsah je koncepčně přizpůsoben modulům vedeným lektory z USA a uchazeče připravuje i na povinné přijímací testy.

Online vs. Face-to-face a délka studia

Nejvýznamnější přidanou hodnotou MBA studia je přesah do praktické roviny. Ideální MBA program vás přiměje aplikovat modelové situace v praxi a zvýšit tak efektivitu práce. Otázkou je, zda preferujete pohodlí domova a zvolíte online MBA, nebo jestli raději dáte přednost reálné face-to-face komunikaci se spolužáky a vyučujícími a možnosti přímo sdílet vlastní zkušenosti, nebo je čerpat od ostatních. Víkendovou formou studia řešené brněnské US-MBA uchazečům také nabízí možnost zúčastnit se výuky ještě před nástupem do studia a udělat si tak předem obrázek o tom, jak to ve výuce chodí.

Dívejte se také na to, co je vyučováno, respektive jakým způsobem. Reálné případové studie nebo jen učebnicové příklady? Pouze slohové práce nebo skupinové diskuse, týmové projekty a prezentace? Jsou využívány také moderní výukové prvky jako videa či manažerské simulační hry? 

Jen studium, nebo i nové příležitosti?

S každým krokem, který v životě učiníte, se pojí něco nového. Dívejte se, jaké další aktivity poskytovatelé k MBA nabízí. Může jít o drobnosti, ale i to se počítá. Zahájení či ukončení studia ve slavnostním stylu, neformální večerní akce, zajištění souvisejících věcí jako ubytování, stravování, self-learning a další. Zkrátka starat se o své posluchače je důležité!

Některé programy vám také mohou nabídnout vycestovat do zahraničí. Říkáte si, že tam můžete jet sami na dovolenou? Co takhle spojit příjemné s užitečným? Manažeři studující US-MBA mají možnost vycestovat na partnerskou univerzitu do USA a absolvovat tam vybraný modul, který je plně započítán do celého portfolia povinných modulů. University of St. Francis sídlí nedaleko Chicaga, takže mimo studijní povinnosti je na programu také jeho návštěva a mnoho dalšího.

… a zase ty kontakty!

Bonusem MBA programů jsou cenné kontakty, které během studia získáte. Poznáte odborníky z různých odvětví. Zjistíte, co a jak funguje nebo nefunguje v jiných firmách, a to pro vás může být inspirací v budoucí práci. Třeba nové známosti nevyužijete jen k posezení u piva, ale také k obchodní spolupráci. A to online studiem nezískáte. MBA Vám pomůže v kariéře, ale bude to chtít vaši snahu.

Říká se, že MBA je akcelerátor kariéry. Stačí ho tedy jen absolvovat a váš profesní život se rázně změní?

Podle výzkumu vedeného US-MBA programem na Fakultě podnikatelské VUT v Brně bylo zjištěno, že 53,8 % absolventů zaznamenalo nárůst výdělku, a to nejčastěji již během studia, průměrně o 25 % výše původního výdělku. Dále u více než 30 % absolventů nastal kariérní růst, opět nejčastěji během studia.

Abychom se špatně nepochopili – absolvování MBA studia vám samozřejmě nezajistí to, že budete hned povýšení, nebo vám vzroste mzda. Toto vám zajistí vaše snaha naučit se něco nového a zejména pak schopnost aplikovat to v praxi, k čemuž je MBA výborným pomocníkem!