Měly by být správní rady agilnější?

Některé agilní principy mohou být kontraproduktivní, pokud by se jimi řídila správní rada. Agilní filozofie se objevila nejprve v softwarovém průmyslu. Dnes se z ní stal základ pro revoluční přístup k řízení projektů a vývoji produktů.

Ilustrační snímek

Když je něco agilní, je to založeno na autonomních a týmech složených z vícero specialistů, které se učí a přizpůsobují v rychlých, iteracích (opakovaných cyklech). To umožňuje velmi dobře poznávat a následovat měnící se potřeby zákazníků.

Agilita a corporate governance

Správní rada vytváří rámec pro vedoucí manažery a řízení firmy. Správní rada dohlíží na výkonné manažery, kteří řídí každodenní chod firmy. Schvaluje také obchodní strategii, významné investice a může také jmenovat jednotlivé top manažery. Správní rada je skupina zkušených odborníků různého zaměření, kteří se setkávají maximálně 8krát do roka, vždy jen na několik hodin. Proto zaměřují svou pozornost jen na omezený počet nejdůležitějších rozhodnutí. Mohl by jim agilní přístup být ku prospěchu?

Orientace na zákazníka

To je prvořadý princip agilního přístupu. Správní rada by se však neměla zabývat potřebami žádné jednotlivé skupiny akcionářů. Správní rada totiž musí jednat v zájmu všech stakeholderů a musí zajistit, že firma se chová udržitelně a zodpovědně. Členové správní rady se nemají snažit potěšit či naplnit potřeby konkrétních akcionářů (tedy svým zákazníkům), mají se spíše snažit zajistit celkovou harmonii s mnoha různými stakeholdery.

Adaptabilita

Tato hodnota patří mezi další zásadní hodnoty agilního přístupu. Byla zvolena proto, že softwarový průmysl zažívá neustálé turbulence. Ve vývoji softwaru plány nikdy nemohou odrážet skutečnost dostatečně dobře a přesně, a proto by měly být průběžně aktualizovány. Podle článku na webu obchodní školy INSEAD však firmy obvykle nemají problém s tím, že by ignorovaly rychle se měnící prostředí. Problémem je naopak to, že chybí jasný plán a vize, nebo že jsou nedostatečně komunikovány. Stakeholdeři chtějí jasnou vizi a transparentní komunikaci. Pokud chybí, může firma narazit na silný odpor – nejčastěji ze strany investorů a odborových svazů.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge