Má MBA smysl pro ženy?

Pověsti programů MBA by mohla uškodit aktuální zjištění výzkumníků z amerických škol Booth School of Business při University of Chicago a Harvard University. Ti se zaměřili na to, proč absolventky MBA neuspějí na trhu práce tak dobře jako jejich kolegové mužského pohlaví. Má studium MBA pro ženy vůbec smysl?

Tým profesorky ekonomie na Booth School of Business Marianne Bertrandové se ve svém výzkumu genderových aspektů rozvoje kariéry zaměřil na absolventy MBA z let 1990-2006. Zjistil, že ženy-absolventky vydělávají postupem kariéry stále méně peněz než muži. Příčiny vidí v rozdílech ve vzdělání před absolvováním MBA, rozdílných přerušeních kariéry a nižším počtu pracovních hodin. Zatímco na začátku kariéry mají obě pohlaví téměř stejné příjmy, postupem let se náskok mužů rychle zvyšuje. 13 % absolventek navíc do devíti let po ukončení studia přestává pracovat (u mužů je to 1 %).

K podobným výsledkům dospěl i výzkum Harvard University s názvem Opt-out Patterns Across Careers, který zjistil, že absolventky MBA opouštějí pracovní sílu mnohem častěji než lékařky nebo právničky. Mapoval kariéru tisícovky absolventek po 15 let od promoce. Zatímco absolventky MBA zůstávají doma jako matky na plný úvazek v 28 % případů, u právniček je to 21 % a u lékařek jen 6 %.

Po deseti letech od promoce pracuje absolvent MBA průměrně o šest měsíců déle než absolventka. Své práci věnuje 58 hodin týdně. U žen je to 52 hodin. Po patnácti letech již mají absolventky s dětmi vůči mužům průměrný deficit o osm měsíců praxe.

-kk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues