Lidské dovednosti projektového manažera

Ilustrační snímek

Jaké interpersonální dovednosti by rozhodně neměly chybět projektovým manažerům? Na tuto otázku se v nedávném článku zaměřil server pmhut.com. Identifikoval jich jedenáct.

1. Leadership

Lídr umí využít silných stránek jednotlivců pro úspěch týmu. Inspiruje tým svou vizí.

2. Budování týmu

Každý tým potřebuje lídra, který jej dokáže rozvíjet, aby mohl podávat patřičné výkony. Znamená to komunikovat o vašich očekáváních, umět řešit konflikty a místo obviňování za vznik problémů navrhovat řešení.

3. Individuální motivace

Projektový manažer by měl vědět, co motivuje jednotlivé členy jeho týmu a na základě toho vytvořit strategii odměňování.

4. Komunikační dovednosti

Úspěch každého projektu stojí na komunikaci. Vyplatí se proto dodržovat komunikační plán a počítat v něm také s možnostmi, jako jsou kulturní odlišnosti a rozdílné styly komunikace.

5. Schopnost ovlivňování

Projektový manažer by této schopnosti měl využívat v dobrém slova smyslu – k lepšímu fungování týmu a celé organizace.

6. Rozhodování

Je třeba nalézt správnou rovnováhu mezi samostatným rozhodováním manažera a zapojením týmu.

7. Znalost prostředí z pohledu kultury a politiky

Žádný projekt nevzniká ve vakuu. Manažer musí znát diverzitu konkrétního prostředí a umět ji využít ve prospěch věci.

8. Vyjednávání

Základem úspěšného vyjednávání je vědět, co chcete a důkladně naslouchat druhé straně, abyste mohli zjistit, co chce ona. Pak teprve budete moci najít nejlepší řešení pro obě strany.

9. Schopnost důvěřovat

Projektový tým musí stát na důvěře. Manažer by měl být schopen dát členům dostatečnou flexibilitu k tomu, aby mohli plnit své cíle tak, jak umějí nejlépe.

10. Řízení konfliktů

Projektový manažer by měl chápat konflikty jako příležitosti a umět je přetvořit v týmová cvičení zaměřená na hledání nejlepších možných řešení.

11. Koučování

Každý člen týmu by měl cítit, že může využít svůj plný potenciál. K tomu může posloužit formální či neformální koučink.

-kk-

Zdroj: PM Hut - databáze odborných článků o projektovém řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje PM Hut