Kudy vede cesta smysluplných podnikových změn?

Kudy vede cesta smysluplných podnikových změn?

Reorganizace probíhá v současné době ve stále větším počtu podniků. Na teoretické i praktické úrovni však stále vyvstává i otázka, zda je úspěšné provedení změn v podniku možné. Četné případy dokládají, že ano. Četné případy dokládají, že ne. Aktuální vývoj v podnikatelské oblasti (globální nárůst konkurence, propouštění, krachy velkých firem, daňové úniky a jiné účetní skandály) nám dává jasné signály o tom, že změny jsou v moderních organizacích skutečně na místě. Chceme-li tento současný trend vyjádřit v duchu darwinismu, stále více nyní platí, že přežije nikoli ten nejsilnější, ale ten, který se nejlépe přizpůsobí změnám.

Úspěšné provedení změn v podniku vyžaduje smysluplný přístup. Smysluplnost podle článku znamená zejména pozitivní učící se přístup vedoucích pracovníků, manažerskou etiku a společnou účast podnikových zaměstnanců při procesu rozhodování o změnách. Je to také nutnost klást zaměstnancům otázky jako například:
- Co byste chtěli dodat k již navrženým podnikovým změnám?
- Jak by vaše návrhy měly vypadat v praxi?
- Jaký si myslíte, že budou mít pro náš podnik přínos?
- Jak si myslíte, že je budou vnímat vaši kolegové?
- Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

V kvantové fyzice či filozofii existuje pojem „motýlí efekt“, který lze velmi dobře aplikovat i na oblast řízení podniku a podnikových změn. Spočívá v tom, že všichni jsme součástí jednotného celku a tudíž i mávání křídel motýla může ovlivnit prostředí v jakékoli části zmíněného celku. Každodenní přístup a chování manažera tedy ovlivňuje jeho přístup k realitě a tak i jeho podřízené. Důležité je proto každodenní sdílení hodnot a postojů s kolegy, každodenní volba příslušných opatření a každodenní podpora ostatních ve smyslu zavedení a zvládnutí podnikových změn. Úspěšné provedení změn v podniku je tedy možné, ale začíná u každého individuálního vedoucího pracovníka.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online