Konverzace místo prezentace: 7 tipů pro získání podpory kolegů

Konverzace místo prezentace: 7 tipů pro získání podpory kolegů

Téměř každý manažer zná tu situaci: má skvělý nápad, který jeho firmě přinese slávu a nemalé zisky, prezentuje-li jej však kolegům na poradě, vypadá to, jakoby jej vůbec nevnímali. Manažer, který ví, že jeho návrh je pro firmu tím nelepším řešením si pak zoufale klade otázku: „Proč nechtějí to, co chci já?“ Odpověď je jednoduchá: konverzace místo prezentace. Zmíněný manažer by si měl s kolegy nejprve neformálně pohovořit a teprve poté prezentovat svůj nápad na oficiální firemní schůzi. Neznamená to, že by měl kolegům do detailů popisovat svůj návrh, ale spíše získat si jejich obecnou důvěru a náklonnost.

Článek předkládá sedm užitečných tipů, jak podpory a důvěry spolupracovníků dosáhnout. Prvním z nich je nebýt pouze tím, kdo přichází s novými myšlenkami ani pouze tím, kdo pěstuje vztahy se spolupracovníky. Být obojím. Další tipy, které se vztahují právě k faktu, že s kolegy je třeba diskutovat a sdílet myšlenky, zahrnují:
- Překonání odporu kolegů (To má tři fáze: kolegové vaši myšlenku nepochopili, kolegům se vaše myšlenka nelíbí, kolegům se nelíbíte vy.)
- Odhalování kontextu nepřijetí vašeho návrhu (Znamená to posoudit časové, místní a interaktivní důvody.)
- Vyvarování se unáhlených reakcí
- Věnování pozornosti všem detailům (Nemůžete ovlivnit své kolegy, pokud neidentifikujete jejich pozitivní a negativní postoje)
- Mlčení a naslouchání
- Poskytování dostatečného prostoru k osobním rozhovorům a interakcím

Kolektivní konverzace a sdílení myšlenek je základem úspěchu jednotlivců a jejich návrhů. Důvěra kolektivu je velice důležitá. Bez podpory kolegů se jednotlivci jen velmi zřídka podaří prosadit vlastní návrh, i když může být pro firmu skutečně tím nejlepším řešením.

**Datum vydání:** XI/2002
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher