Konstruktivní kritika člena pracovního týmu

Vedoucí projektů stojí před zdánlivě neřešitelným dilematem: jak zachovat dobré vztahy na pracovišti a jak zároveň neustále zkvalitňovat výkonnost jednotlivých členů týmu (jinými slovy, kritizovat). Správně podaná kritika však dokáže obojí. V článku je uvedeno 5 jednoduchých pravidel:

1. Vše je třeba si důkladně promyslet a správně formulovat slova.
2. Kritizovat se musí v soukromí. Kritika před ostatními členy týmu uráží nejen kritizovaného, ale i ostatní, navíc se tak plýtvá časem celého týmu.
3. Problémy je třeba řešit včas, než se nahromadí. Při jejich řešení je třeba postupovat podle priorit a neřešit je všechny najednou.
4. Při kritice se nevyplatí porovnávat s jinými pracovními skupinami nebo s ostatními členy týmu. Pouze by to vyvolalo pochybnosti o kvalitě vedoucího pracovníka.
5. Kritika má být vždy směřována na konkrétní nedostatek (tj. např. „dotyčný neinformuje klienta o změnách“, „nedrží se struktury projektu“) a nemá být obecná („je sobecký, netrpělivý“). Kritizujeme problém, nikoli člověka. Obecná kritika vyvolá pouze negativní reakci - pracovník se začne bránit („Já nejsem sobecký!!“).
Zdroj: 4PM - stránky věnované project managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje 4PM