Když se sen stává skutečností

Každý má nějaké cíle, ať už v osobním či profesionálním životě. Má je uložené ve svém mozku. Ne vždy však má ještě k tomu schopnost vypracovat jistou metodologii pro jejich dosažení. Přitom je třeba uvědomit si pouze to, že splnění jeho přání a cílů vyžaduje jednoduše systematický přístup. Systematický přístup má dvě základní části: vymyšlení vize a její písemné zaznamenání. Zdá se to na první pohled triviální, ve skutečnosti to však není příliš jednoduchý proces, což jistě potvrdí například manažeři. Samotný vznik myšlenky týkající se nějakého přání nebo osobního cíle ještě neznamená, že máte nějakou vizi. Vizi je třeba velice důkladně vyvinout, detailně přemýšlet o jednotlivých specifikách původní myšlenky.

Článek ilustrujte proces dosahování cílů na příkladu stěhování do nového domu. Je-li vaším cílem přestěhovat se během následujícího roku do nového domu, přemýšlejte nejprve o všem, co se nového domu bude týkat. Vytvořte si detailní představu o jeho fyzické podobě, okolí a sousedech. To však zdaleka není vše, musíte si dále představit například vůně – vůni rodinné atmosféry v novém domě, vůni vašeho oblíbeného jídla v nové kuchyni, vůni květin na zahrádce, vůni blízko šumícího oceánu. Stejně je třeba postupovat s představami zvuků a hmatových vjemů. To všechno musí člověk dokázat, aby mohl přistoupit k druhé fázi přístupu.

Jakmile si je člověk jist, že přemýšlením o svém cíli strávil dostatečné množství času a jeho vize je detailně promyšlená, může se jí pokusit zapsat. Zapisování vize je stejně podrobným procesem jako její vymýšlení. Zahrnuje nejen popis vize, ale i popis toho, jakými prostředky jí dosáhnout a specifikace časového rozvrhu. Odborníci navíc doporučují, abychom si takto zpracované vize denně četli a připomínali. Naučíme se tak řídit své myšlenky a vyjadřovat je. To je velice důležité zejména pro osoby, jenž pracují jako manažeři.

**Datum vydání:** XII/2002
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher