Jednoduchý model pro vytvoření energického týmu

Jednoduchý model pro vytvoření energického týmu

Týmová spolupráce musí být efektivní. Jednotliví členové týmu proto musí disponovat nejen dobrou vůlí a snahou pracovat co nejlépe, ale hlavně dostatečným množství energie pro svoji činnost. Aktuální je to zejména v dnešní době, kdy se stále více prosazuje trend tzv. otevřených organizací (organizací bez hranic), neboli podniků, jejichž strukturu a celkovou vizi skutečně vytvářejí interní i externí vlivy. Model, který článek pro vytvoření otevřené organizace a jejích energických týmů předkládá je velmi jednoduchý, ale účinný. Vychází totiž z toto, že malé změny mohou způsobit velký efekt.

Pomocí tohoto modelu si firmy mohou vytvořit efektivní vnitřní systémy, úzce svázané s podnikovými hodnotami a cíli. Nejedná se však o síť firemních vzájemně provázaných, nadřízených a podřízených systémů. Takto lze vytvořit firemní strukturu, jejíž jednotlivé týmy a ostatní součásti budou pracovat jednotlivě, nezávisle na sobě. Tím bude každá podniková jednotka přispívat svým dílem k dosažení podnikových cílů, aniž by byla vázána na jiné součásti firmy.

Každá vnitřní jednotka podniku, každý tým by si v duchu tohoto modelu měl položit osm jednoduchých otázek:
- Kdo jsme?
- Kde jsme?
- Kam směřujeme?
- Jak se tam dostaneme?
- Co se od nás očekává?
- Jakou podporu máme?
- Nakolik jsme efektivní?
- Jaké uznání jsme získali?

Jestliže se tým bude hledáním odpovědí na tyto otázky skutečně podrobně zabývat, má velkou šanci dosáhnout úspěchu, načerpat mnoho energie, která v rámci jeho snad nepřijde nazmar. Nejdůležitější je přitom neustálá vzájemná komunikace, sdílení informací a jejich analýza.
Zdroj: Team Management Systems - Společnost Team Management Systems se zabývá výzkumem a implementací modelů týmové spolupráce. Vytváří případové studie.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Team Management Systems