Jak se stát vizionářem

Jistá část odborných kruhů přirovnává manažera k vizionáři. Myslí tím, že manažer má vždy nějakou vizi, neboli schopnost vidět neviditelné a splnit to, co se zdá být nesplnitelné, které věří. Taková vize je na cestě k dosažení vytyčeného cíle vede ke kreativitě, inovacím, hlubšímu zamyšlení. Základem úspěchu přitom stále zůstává bezmezná důvěra ve splnění vize, kterou však není lehké udržet. Doba mezi vymyšlením a úspěšnou realizací vize je vesměs dost dlouhá na to, aby v jejím rámci manažer začal nalézat pochyby a odrazování. Nelze vyloučit ani chvíle, kdy zcela ztratí ve svou původní vizi důvěru. Pak nachází temné období skepse a hledání nové vize.

Nalézt novou vizi je po předchozím neúspěchu velmi složité. Mnozí manažeři mají pocit, že k hledání nové vizi již nemají fyzických ani psychických sil. To je ovšem pouze subjektivní pocit. V takové chvíli by si měli uvědomit, že je potřeba věřit nejen v sílu své myšlenky, ale i v sílu své osobnosti. Je třeba zůstat optimistou. Chce-li manažer opravdu zmobilizovat své síly a vyvinout novou vizi, měl by potupovat takto:
1. Přemýšlejte a snažte si zapamatovat vše, co vás v souvislosti s daným problémem napadne
2. Hledejte inspiraci v minulosti.
3. Vytvořte si vlastní postoj a konfrontujte jej s postoji ostatních či vlastními postoji předešlými.
4. Postavte svůj postup na akčním řešení.
5. Distribuujte svoji vizi ve formě rozličných předmětů (fotografie, obrázky, koláže).
6. Ztělesňujte změnu, novaci.

**Datum vydání:** XI/2002
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online