Jak na SWOT analýzu snadno a rychle

Ilustrační snímek

SWOT analýza je metoda, která pomáhá identifikovat silné stránky (strengths), slabé stránky (weaknesses), příležitosti (opportunities) a hrozby (threats) určitého záměru či politiky. Dokáže vyhodnotit fungování celého týmu nebo firmy. Pomůže vám pochopit, kde jste nyní, a kam potřebujete směřovat. Aby se celý váš tým zapojil a aby to stálo za to, doporučuje web management.about.com pro zpracování SWOT analýzy následující kroky.

1) Zvolte si nezávislého facilitátora

Pomůže to k tomu, aby byl manažer týmu, který si SWOT analýzu přeje, uvolněn a mohl se naplno zapojit. Účastníci se navíc pod nestranným vedením oprostí od některých předsudků.

2) Brainstorming vašich předností

Zeptejte se účastníků, jaké jsou silné stránky vaší společnosti, jednotky nebo týmu. Může to být leadership, efektivní rozhodování, inovace, produktivita, kvalita, technologické procesy… to všechno je možné. Každý návrh zapište na tabuli nebo na arch papíru. Žádné opakování, vše jen jednou.

3) Konsolidujte a vyjasněte, co jste vymysleli

Pokud jste návrhy sepisovali na archy papíru, nalepte je na zeď, ať na ně každý vidí. Všechny zapsané přednosti nyní zkonsolidujte tím, že se týmu zeptáte, jaké přednosti je možné dát dohromady. Ale nepřežeňte to, ať to není příliš obecné a abstraktní. Poté seznam projděte a odpovězte na otázky, které mohou účastníci mít. Všichni musí mít jasno v tom, co se kterou předností má na mysli. Stále je to ale ještě o tom, definovat si své silné stránky, takže diskuze možných řešení sem nyní nepatří.

4) Identifikujte klíčové přednosti

Někdy o tom nebude sporu, jindy ale dejte všem pár minut na to, aby vybrali ty přednosti, které jsou podle nich klíčové. Potom hlasujte. Každý vyznačí své 3 nebo svých 5 silných stránek, které vnímá jako nejdůležitější. Počet závisí na tom, jak dlouhý je váš původní seznam. Vítězné přednosti opět sepište na zvláštní arch papíru nebo na tabuli.

5) Zopakujte předchozí kroky pro slabiny, příležitosti a hrozby.


-jk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management