Jak firmy vychovávají své vlastní lídry

Jak některé společnosti vychovávají své vlastní vůdce

Jednou z podstatných příčin firemního úspěchu je schopnost rozvíjet vnitřní talent a „produkovat“ vlastní manažery. Nebude-li se firma snažit o osobní rozvoj svých vedoucích pracovníků, ztratí tím velmi mnoho příležitostí pro svůj vlastní rozvoj a úspěch. Rozvoj firemního talentového potenciálu je v dnešní době velice aktuální. Předchází mu však ještě otázka, jak najít a získat vhodné budoucí manažery.

Své vlastní manažery si vychovává již polovina z pěti set světově neúspěšnějších společností. Snaží se využít talentového potenciálu svých zaměstnanců tak, aby si je udržela a zaručila úspěch sobě i jim. K tomu slouží programy osobního rozvoje zaměřené na klíčové manažerské dovednosti v rámci konkrétního firemního prostředí. Nejčastěji se využívá možnost koučinku. Úspěch však v této souvislosti netkví jen v dílčích firemních programech rozvoje manažerských dovedností, ale v celkovém firemním přístupu. Takový přístup by měl být konzistentní a měl by všeobecně podporovat vzdělávání a komunikaci.

Pokud si chce firma skutečně vychovat dobré manažery, měla by nejprve odhalit jejich nedostatky, slabosti a udělat z nich svým působením silné stránky. Nesmí však přitom zapomínat ani na manažerovi dosavadní silné stránky a rozvíjet i je. Do výchovy manažerů by se podle nedávného průzkumu měli aktivně zapojit i výkonní ředitelé firem. Mezi nejznámějšími světovými společnostmi si vlastní manažery vychovává například IBM, Microsoft či Philip Morris.

Zdroj: Career Journal Asia - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru v Asii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal Asia