Hodnocení úspěchu různých typů organizačních změn

Hodnocení úspěchu různých typů organizačních změn

Jak úspěšné jsou organizace, které se pokouší o velké změny? Mnoho průzkumů hovoří o tom, že 70 % tzv. snah o re-engineering je neúspěšných. Zastánci konkrétních metodologií změn sice citují kladná čísla, aby dodaly svým metodologiím důvěryhodnost, ale konzultanti často tvrdí opak, protože chtějí přesvědčit klienty, aby dali na jejich rady. Proto se vědci pokusili určit měřítka úspěchu, která mohou pomoci identifikovat faktory spojené s úspěšnými a neúspěšnými snahami o změnu.

Závisí úspěch na typu zamýšlené organizační změny? Jak probíhají změny ve velkém rozsahu? Pro uspokojivé zodpovězení těchto otázek je třeba nejprve si definovat změnu. „Velkou organizační změnou“ rozumíme jakoukoli záměrnou změnu ve způsobu podnikání firmy, která ovlivní strategickou pozici firmy vůči konkurenci. Příkladem velkých organizačních změn mohou být:
* Akvizice nebo fúze
* Expanze podniku do nových teritorií nebo jiného oboru podnikání
* Změna firemní kultury, např. snaha o větší orientaci zaměstnanců na zákazníky
* Zavedení nového počítačového systému
* Vylepšení nebo re-engineering firemních procesů
* Restrukturalizace organizačních jednotek (snižování stavů apod.)
* Technologické změny
* Zavedení komplexního řízení kvality (TQM)
* Implementace nových podnikových strategií

Článek si klade za úkol shrnout odhady úspěchu implementace různých typů organizačních změn a poskytnout rady a tipy pro zhodnocení využitelnosti těchto odhadů v konkrétní firemní situaci.
Zdroj: ISPI - Stránky Mezinárodní společnosti pro zvyšování výkonnosti.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ISPI