Alfa typy: Hrozba pro soudržnost týmu?

Existují dva typy konkurence. Jedna je produktivní, zatímco druhá je silně neproduktivní. Každý šéf nebo manažer by měl být schopný podporovat ve svém týmu tu první a naopak potlačit tu druhou. Jak ale takové konstruktivní konkurence docílit? Pokud selžete, celková výkonnost vašeho týmu bude v sázce. Navíc může být v ohrožení celý váš úspěch v byznysu. Není divu. Když je příliš mnoho konkurence v rámci jedné kanceláře, nebude v této kanceláři doděláno mnoho práce. Co radí expertbusinessadvice.com?

Příčina problémů

Když jsou na scéně alfa typy lidí, může to být složité. Potřebují se totiž neustále přesvědčovat o tom, že jsou nejlepší, což ale negativně působí na zbytek týmu. Jsou uzavření a jediné, o co jim jde, je uchovat si tvář. Jejich ega jsou neustále ohrožována jejich příliš soutěživými spolupracovníky. Máme tedy soutěživé typy na jedné straně, zatímco na druhé jsou ti, které neustálé soutěžení a půtky ruší. V této situaci může být soudržnost celého týmu ohrožena, a je proto třeba nastolit atmosféru jednoty a směřování za společným cílem.

Řešení

Promluvte si s alfa typy. Prokažte jim uznání za jejich schopnosti, ale nezapomeňte dodat že by jejich výkony byly ještě lepší, kdyby dokázali nasměrovat svou soutěživost ven, proti skutečným konkurentům. Není možné, aby tak tvrdě soutěžili se svými vlastními kolegy. Když je pochválíte za jejich výkony, nebudou se cítit uraženi, a proto je nic nebude rozptylovat od soustředění na váš hlavní vzkaz: musí se stát součástí týmu. Také byste se měli snažit o to, abyste vy sami nepodporovali nadměrnou soutěživost v rámci týmu.

A co když čelíme trochu jiné situaci: aby dva lidé s alfa charakteristikami dokázali spolupracovat, je opět vhodné donutit je k tomu stanovením společného cíle. Takový společný cíl odstraní jejich rivalitu, protože si dříve či později uvědomí, že je spolupráce nezbytná. Není totiž cílem předčit toho druhého, ale odvést svou práci dobře a zabezpečit co nejlepší výsledek.

-jk-

Zdroj: Expert Business Advice - americký informační server pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Expert Business Advice