Aby návrh nezůstal jen návrhem

Svému projektu jste věnovali dlouhé hodiny a teď nadchází čas, kdy jej máte představit šéfovi, klientům či kolegům. Mohou jej podpořit, stejně tak jako zavrhnout. Jestliže chcete uspět, článek doporučuje provést tzv. audit přesvědčení. Znamená to zhodnotit svůj návrh na základě sedmi univerzálních principů.

- Vzájemné ústupky. Jste v případě, že bude váš návrh odmítnut připraveni vypracovat jinou variantu (méně nákladnou, menší apod.)?
- Souhlas. Můžete svůj návrh podložit souhlasy jiných osob z oboru?
- Autorita. Jste připraveni otevřeně uvést nedostatky návrhu a způsoby, jak je minimalizovat?
- Konzistence. Dokážete svůj návrh vztáhnout k předešlým závazkům, hodnotám nebo akcím osob, které o něm chcete přesvědčit?
- Vzácnost. Dokážete ve své prezentaci rámcově představit případné ztráty nebo jedinečné záležitosti?
- Spojení. Co můžete upřímně ocenit na osobě, kterou chcete přesvědčit?
- Kontrast. Dokážete vysvětlit alternativy svého návrhu a jejich účel? Dokážete oponovat jiným názorům?

**Datum vydání:** X/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher