6 důvodů neúspěchu projektových kanceláří

Úkolem projektové kanceláře (PMO) je zlepšovat řízení projektů napříč firmou. Znamená to poskytovat jasnou metodologii práce projektovým manažerům, definovat a udržovat standard projektového řízení v organizaci. Statistiky však neúprosně ukazují, že více než polovina projektových kanceláří v praxi neuspěje. Proč? Nejčastější důvody shrnul server PM Hut.

1. Chybějící podpora nejvyššího vedení

Zde pro projektové kanceláře platí totéž jako pro jakýkoli jiný celofiremní projekt – bez podpory shora neuspějete.

2. Chybějící aktuální informace

Manažer projektové kanceláře by měl pravidelně informovat svůj tým o tom, v jakém stádiu jsou jednotlivé projekty. Reportování o stavu projektů je jeho výlučná a neodmyslitelná povinnost.

3. Chybějící měření úspěšnosti projektů

Neschopnost měřit výsledky dokončených projektů jasně ukazuje, že nevíte, zda vám projektová kancelář zajišťuje návratnost investic. Ujasněte si proto vždy nejdříve, co a jak budete měřit.

4. Špatní lidé

Do projektové kanceláře je třeba vybrat ty správné lidi. Tento proces byste v žádném případě neměli uspěchat.

5. Neschopnost implementovat vybranou metodologii

Bez jasné metodologie nebudete mít podle čeho řídit vaše projekty a srovnávat jejich úspěšnost. Těžko pak můžete vést vaši PMO konzistentně.

6. Nedostatečné školení

Projektová kancelář musí počítat s rychlým vývojem technologií a procesů pro řízení projektů. Všichni členové PMO by proto měli být pravidelně školeni, aby udrželi krok s vývojem oboru.

 -kk-

Zdroj: PM Hut - databáze odborných článků o projektovém řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje PM Hut