5 kroků k manažerskému mistrovství

Co to je manažerské mistrovství? Začněme od zadání manažera - dosahování výsledků (pracovního výkonu, učení se, řešení problémů) prostřednictvím druhých lidí, obvykle svých podřízených. Můžeme rozšířit toto zadání tak, že efektivní manažer vykazuje tyto schopnosti: dokáže motivovat a zapojit zaměstnance, vybudovat soudržný a na cíl orientovaný tým a dosáhne výsledku.

Pavla Pavlíková, INNERGY

Když s manažery pracujeme na jejich manažerském mistrovství, soustředíme se na hledání jejich vlastního manažerského stylu. Nazýváme to laděním manažerského stylu, pro technicky orientované auditem manažerského stylu. Cílem je, aby manažerův tým fungoval, plnil cíle, které má a zároveň manažer i jeho podřízení byli v rámci možností spokojeni a práce je víc bavila, než stresovala.

Na této cestě postupně procházíme 5 následujících kroků. Můžete si je zkusit projít s námi, zde jsou některé z otázek, na které hledáme odpověď:

1. Role manažera a místo týmu ve firemním systému

Kdo jsou odběratelé vaši a vašeho týmu vně i uvnitř vaší společnosti. Jak jako jako expert na to, co dodáváte, řídíte očekávání vašich odběratelů?

Jak vnímáte svoji roli manažera? Jste spíše stavitel chrámu (přinášíte hodnoty, vize, principy, odpovídáte na otázku proč), bojovník (hodně děláte, hledáte nové příležitosti, orientujete se více směrem ven) nebo sadař (staráte se o svoje lidi, pečujete, občas prořezáváte)?

Jaké činnosti obsahuje váš Profesiogram manažera? Kolik času věnujete té které činnosti? Je to takto optimální?

2. Silné stránky versus slabé stránky

Znáte silné stránky svoje a svých lidí? Dokážete je pojmenovat? Víte, jakými svými kvalitami a dovednostmi dosahujete úspěchu, tedy co vám funguje? Dokážete tyto svoje schopnosti využívat, rozvíjet a stavět na nich? Nebo se zaměřujete na slabé stránky, na to, co nefunguje a snažíte se to překonat? Fixujete chyby, nebo úspěchy? Dokážete ocenit druhé?

3. Kompetentnost a práce s ní

Kompetentností rozumíme schopnost transformovat svoje znalosti a dovednosti ve výsledek.

Rozlišujete, nakolik jsou vaši lidé kompetentní v různých oblastech jejich práce? Co si myslíte o tom, že nikdo není stoprocentně kompetentní, věřící si a motivovaný po celou dobu? Jak si ověřujete kompetentnost svých lidí? Kolik jim dáváte prostoru a na čem to záleží? Jak přizpůsobujete zadávání úkolů kompetentnosti pracovníka?

4. Operativa a strategie v řízení výkonu

Rozlišujete mezi operativním a strategickým vedením? Operativou rozumíme každodenní zpětnou vazbu, informování, operativní řešení situace. Strategií rozumíme pravidelné manažerské rozhovory týkající se výsledků a cílů, vztahů a spolupráce a rozvoje, které vyústí do hodnotícího rozhovoru. Jak často se potkáváte se svými lidmi a na jaké bázi?

5. Pilíře a rozbušky

Víte, kdo ve vašem týmu podává největší výkon – kdo umí a chce? Jak oceňujete tyto pilíře svého týmu? Nebo se více věnujete rozbuškám, těm, co umí, ale nechtějí a hlavně jsou slyšet? Podporujete své pilíře nebo jim stále víc a víc nakládáte, až se z nich pomalu stanou rozbušky?

Odpověděli jste si na otázky? Byly pro vás inspirací?

Jak mne praxe přesvědčuje, manažerské mistrovství není o technikách a následování konkrétní manažerské školy či manažerského guru. Je o tom, vytvořit si vlastní manažerský styl, postavený na třech pilířích: jednak objevit a podpořit, co mi jako manažerovi funguje, dále uvědomit si limity toho, jak jsem zvyklý věci dělat a posunout je a konečně vzít si i kousek od manažerských guru, tedy propojit své zkušenosti s osvědčenými principy z praxe.