10 chyb řízení rizik v rámci projektu

Ilustrační snímek

Projektoví manažeři rádi mluví o důležitosti řízení rizik v rámci projektů, ve skutečnosti se však řízením rizik zabývá jen málokterý z nich. Podle serveru Pmhut.com je to často důsledek špatných předchozích zkušeností. Snažili se věnovat řízení rizik, ale nepřineslo to žádné úspěchy. V čem se nejčastěji chybuje?

Základní chybou, která souvisí s řízením rizik, ale i celého projektu, je neschopnost manažera jít příkladem. Manažeři a také sponzoři projektů by měli svým chováním dávat najevo, že je třeba překonat strach ze změn a učit se využívat příležitostí. Chcete-li, aby se vaši lidé chovali určitým způsobem, nejprve se tak chovejte sami. Při řízení rizik si dejte pozor na následující přešlapy.

1. Chybějící zhodnocení závažnosti rizik

Identifikovat rizika nestačí. Je třeba posoudit, která jsou nejzávažnější a na ta se zaměřit.

2. Plán šitý na míru jinému projektu

Pokud pro svůj nový projekt přebíráte plán řízení rizik z některého dřívějšího projektu, ujistěte se, zda je svými cíli a rozsahem vůbec vhodný.

3. Jednorázová identifikace a posouzení rizik

Řízení rizik je kontinuální proces. Rizika je třeba identifikovat a posuzovat s ohledem na měnící se prostředí realizace projektu.

4. Zpětné posuzování rizik

Rizika je třeba identifikovat a posuzovat již ve fázi plánování projektu. Čekat na chvíli, kdy se věci vymknou kontrole, je příliš pozdě.

5. Nedostatečné zapojení důležitých účastníků

Manažer projektu by měl zajistit komunikaci se všemi klíčovými stranami zapojenými do projektu. Všichni účastníci by měli znát vývoj projektu, nové strategie a procesy, aby mohli zvážit rizika.

6. Nedostatečná transparentnost

Manažer projektu by neměl tajit žádná rizika. Naopak by o nich měl mluvit se svým týmem a společně hledat řešení.

7. Nekonzistentní popis rizik

Rozumíte daným rizikům, když si po čase přečtete, co jste si zapsali? Držte se systému popisování rizik způsobem příčina-riziko-dopady. Vyzkoušejte metodu „5 proč“.

8. Chybějící měření účinnosti opatření k odstranění rizik

Jakmile začnete podnikat nějaká opatření za účelem odstranění rizik, je třeba sledovat, zda se vám daří plnit cíle, které jste si v této souvislosti stanovili.

9. Chybějící rozdělení odpovědnosti

Jen zřídka je možné, aby manažer projektu sám řídil všechna rizika. Mnohem efektivnější je jmenovat členy týmu s odpovědnostmi za řízení jednotlivých rizik podle jejich zaměření a schopností.

10. Zapomínání na cíle projektu

Při každodenní práci se často zapomíná na to, proč vlastně děláme to, co děláme, s jakými cíli jsme začínali. Úkolem manažera, který chce minimalizovat rizika v rámci projektu, je proto také neustále připomínat cíle projektu všem zúčastněným stranám.

-kk-

Zdroj: PM Hut - databáze odborných článků o projektovém řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje PM Hut