Důvěra není jen o plnění slibů

Spolehliví nájemní zabijáci zcela jistě drží své slovo, ale řekli byste o nich, že jsou to důvěryhodní lidé? Pokud jde o důvěru, je k jejímu získání nutné víc než jen dodržení slova.

Ilustrační snímek

Důvěryhodnost sestává ze 3 složek:

 • schopnosti (spolehlivost)
 • integrita
 • laskavost

Tyto tři prvky se mezi sebou násobí, takže když si vedete špatně třeba jen v jediném z nich, lidé vám důvěřovat nebudou. Pokud máte schopnosti a dodáváte to, co se od vás očekává, přitom však jednáte krutě a necitelně nebo nejste čestní, důvěru si nezískáte.

Existuje celkem devět rysů chování, které jsou podle článku na webu management-issues.com zásadní a vycházejí z výše zmíněných 3 principů.

 • schopnosti (spolehlivost) - dosahování výsledků, koučování, konzistentnost
 • integrita - čestnost, otevřenost, pokora
 • laskavost - vlídnost, statečnost, umění ostatní nadchnout

Schopnost dosahovat výsledků je jen jeden z devíti rysů lidského chování, které musíte ukázat, aby vám kolegové začali důvěřovat. Spolehlivost v tomto smyslu je tak jen asi 11 % toho, čím musíte být, abyste byli manažer, do něhož ostatní vkládají svou důvěru. Většina z generálních ředitelů se však nejspíš domnívá, že schopnost dosahovat výsledků je tak důležitá, že tvoří až 80 % důvěryhodnosti.

Pokud si tedy chcete vybudovat pověst důvěryhodného profesionála, nesmíte zapomínat na všechny zmíněné složky důvěry a důvěryhodnosti. Plnění slibů a dodržení slova je jen jednou z nutných podmínek, ale nikoli postačující. A co vlastně znamenají další uvedené aspekty důvěryhodnosti?

 • Koučování: umíte pomoci ostatním, aby i oni byli spolehliví a dosahovali výsledků, které se od nich očekávají.
 • Integrita: Jste čestní, otevření a máte v sobě pokoru.
 • Statečnost (morální): Jste ochotni činit osobní oběti, pokud je to nutné.
 • Umění nadchnout ostatní: Svou vizi a dobré zprávy s ostatními sdílíte živě a se zápalem.
 • Vlídnost: Jdete dál, až tam, kde ziskový motiv už nehraje prim – umíte s ostatními jednat laskavě.

Navíc platí, že dnes nelze nic skrývat. Průmyslová revoluce vložila moc do rukou firem, revoluce sociálních sítí dnes vkládá moc a vliv do rukou jednotlivců. Se sociálními sítěmi každý z nich získává možnost mít vliv a být slyšen.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues