V Evropě stále šéfují muži

Podle nové zprávy Evropské komise jsou ženy v Evropě, i navzdory pokroku, ke kterému v současné době dochází, nadále vyloučené z vrcholných pozic v politice a obchodní sféře. Také zastoupení žen v rozhodovacím procesu v ekonomické oblasti je velmi nízké.

Guvernéry centrálních bank všech 27 členských států EU jsou muži. Ženy představují 44 % všech pracovních sil v Evropě, ale jen 32 % vedoucích pracovníků v podnicích (výkonné ředitelky, manažerky malých podniků).

Nedostatečné zastoupení žen ve vrcholných pozicích je ještě více znatelné ve velkých společnostech, kde muži představují 90 % členů představenstev.

Významný pokrok se ale udál v povyšování žen v rámci ústředních správ členských států EU, v kterých ženy v současné době zastávají takřka 33 % (v roce 1999 to bylo 17 %).

Lepší rovnováhu v zastoupení mužů a žen v rozhodovacím procese je v první řadě nutné podporovat na národní úrovni.

-pk-

Zdroj: HNonline - zpravodajský server slovenského ekonomického deníku Hospodárske noviny
Zobrazit přehled článků ze zdroje HNonline