Základní rady, kterými se musí řídit každý manažer, který chce být dlouhodobě úspěšný

Stát se manažerem, tedy člověkem, který vede tým lidí, se může v určitém bodě v kariéře poštěstit mnoha lidem. Jenom část lidí se ale stane manažerem navždy a jenom malé skupině lidí se v dnešním rychle se měnícím světě daří dosáhnout v managementu dlouhodobého úspěchu. Zde je pět základních rad, kterými se každý manažer, který chce takového úspěchu dosáhnout, musí řídit.

Ilustrační snímek

Konzistentnost

Aby mohl být manažer úspěšný, musí si získat důvěru svých nadřízených, kolegů a (především) i podřízených. A tuto důvěru získá jenom tím, že je dlouhodobě konzistentní. Tedy že se drží pevných zásad, otevřeně komunikuje svá očekávání, nemění zničehonic a bezdůvodně plány a podává stabilně kvalitní výkon. Jedině tak si může manažer získat důvěru svého týmu, který tak je schopen maximálně využít svého potenciálu.

Psychická odolnost

Jak uvádí LinkedIn Pulse, manažer musí být svému týmu oporou. A to jak v časech dobrých, tak hlavně i v časech krizových. Dobrý týmový lídr tak musí dlouhodobě prokazovat psychickou odolnost. Nesmí se zhroutit z každé dílčí překážky, na kterou on nebo jeho tým narazí. A musí umět svým podřízeným pomoci se psychicky popasovat i s jejich vlastním stresem a problémy, které k výkonu jakéhokoliv zaměstnání do určité míry patří.

Tolerance

V minulosti připomínala představa ideálního manažera člověka, který vždy ví, jak se věci dělají nejlépe a který umí rozdělovat svým podřízeným práci efektivně, protože sám by ji zvládl ze všech nejlépe. Dnes už to tak není. A má se obecně za to, že nejlepší manažer je někdo, kdo je naopak tolerantní k jiným lidem a k odlišným postupům i názorům. A kdo umí v lidech, které vede, najít jejich silné stránky a v nich je podpořit, i když se ne vždy shodují s tím, jaké priority nebo postupy dotyčný manažer osobně vyznává.

Schopnost efektivně delegovat práci

Delegování práce zní jako nejjednodušší věc na světě. Prostě se vezme úkol a předá se někomu jinému. Umět ale efektivně předávat práci je velmi komplexní záležitost. Dotyčného musíte pro danou věc nadchnout, musíte mu vysvětlit, co přesně se po něm chce a jaký má být výsledek. A v neposlední řadě ho nesmíte podrobit mikro-managementu a místo toho mu musíte dát určitý prostor udělat si danou věc po svém. Proto je umění delegovat práci jednou z hlavních vlastností, které musí dlouhodobě úspěšný manažer vykazovat.

Přijetí zodpovědnosti

Úspěšný manažer musí být transparentní a musí umět přijmout odpovědnost za věci, které se nepovedly. Pokud se manažer odpovědnosti dlouhodobě vyhýbá, jeho podřízení i nadřízení to brzy poznají a u obou skupin dotyčný manažer ztratí jakýkoliv respekt.-mm-

Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse