Když mluvíte s podřízenými, dávejte si pozor na svoji řeč těla

Dobrý a efektivní vedoucí týmu musí mít především skvělé komunikační dovednosti. Tím nemyslíme jenom schopnost mluvit na veřejnosti, ale především i schopnost efektivně na každodenní bázi komunikovat s jednotlivci, a to především se svými podřízenými. Jen těžko můžete svůj tým inspirovat a motivovat a jen těžko vás budou podřízení respektovat, pokud neumíte účinně komunikovat. A protože se interpersonální komunikace ze zhruba 80% odehrává ne neverbální úrovni, podíváme se dnes na základní poučky z oblasti řeči těla, které byste měli držet v potaz při každodenní komunikaci se svými podřízenými pracovníky.

Ilustrační snímek

Stůjte vůči druhému otevřeně

Jak uvádí server AmericanExpress.com, měli byste vždy udržovat otevřený postoj směrem k osobě, se kterou mluvíte. Neseďte k ní bokem, neotáčejte se k ní zády. Seďte nebo stůjte rovně a dávejte tak druhému člověku najevo, že mu věnujete veškerou svoji pozornost.

Usmívejte se

Nejuniverzálnějším a nejúčinnějším nástrojem při komunikaci vůči skupině i jednotlivci je úsměv. Ukazuje, že máte dobré úmysly, že s dotyčným publikem nebo jedincem rádi komunikujete a že jste přístupní diskuzi.

Nezkřižujte ruce

Přepažené ruce, sevřené dlaně, ruce zkřížené na prsou. To všechno jsou gesta, která mezi vámi a vaším protějškem tvoří bariéru. Měli byste se tedy obecně vyhnout tomu, aby mezi vámi a druhým člověkem něco zavázelo, byť jen zkřížené ruce, zvláště pokud na druhého chcete nějak zapůsobit.

Využívejte zrcadlení gest a výrazů

Člověk má obecně tendenci více důvěřovat těm lidem, kteří jsou jim samým podobní, kteří mají stejné zázemí, názory a chování. A gesta. Pro vytvoření vzájemné důvěry je proto dobrým trikem, když budete kopírovat gesta člověka, se kterým mluvíte.

Nezapomínejte na udržování očního kontaktu

Udržování očního kontaktu je samozřejmě alfou a omegou úspěšné komunikace. Netěkejte příliš očima po místnosti, nedívejte se na mobil ani na hodinky. Zároveň se ale nic nemá přehánět – to, že znáte tuto poučku, neznamená, že budete na váš protějšek intenzivně civět. To by pro ně mohlo být velmi nepříjemné.

Mějte rovné držení těla

Jakožto vedoucí musíte vyzařovat jistotu, sebevědomí a autoritu. Jedině tak vám budou vaši podřízení důvěřovat a budou skutečně naslouchat tomu, co říkáte. Vyvolat pocit autority můžete mimo jiné tak, že budete stát nebo sedět rovně, ramena dozadu, bradu vzhůru, a nebudete se hrbit.

 

-mm-

Zdroj: Business Class blog American Express - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Class blog American Express