Sestavení plánu osobního rozvoje zaměstnanců krok po kroku

Osobní rozvoj podřízených je jedním z klíčových úkolů manažera. Bohužel, u mnohých týmů zůstává plán rozvoje zaměstnanců příliš abstraktní a nevede k žádnému reálnému posunu. Stačí se ale držet jednoduchého plánu a můžete z pozice manažera svým podřízeným skutečně pomoci se profesně a osobnostně posunout, z čehož budou těžit jako oni, tak i vy a celá firma. V tomto článku se podíváme, jak můžete u svých podřízených jednoduše sestavit přehledný a realistický plán osobního rozvoje a jakou osnovu a strukturu by plány osobního rozvoje měly mít.

Ilustrační snímek

Osobní plán rozvoje sestavujte vždy s pomocí dotyčného pracovníka a jednotlivé kroky s ním konzultujte.  Výsledný plán vždy musí být společným výsledkem jednání mezi vámi (manažerem) a daným zaměstnancem.

Detekce silných stránek zaměstnance

Podle The Balance je v prvé řadě je nutné definovat, jaké jsou silné stránky daného zaměstnance. V čem vyniká, co je jeho expertiza, na co může být hrdý? Odpovědi na tyto otázky vám pomohou pochopit situaci, v jaké se pracovník nachází, i dovednosti, které může ke svému rozvoji využít.

Identifikace slabých stránek

Sepište naopak seznam slabých stránek nebo oblastí, které by potřebovaly vylepšit. Na ty se potom budete při sestavování plánu osobního rozvoje zaměřovat.

Sestavení akčního plánu

Následuje soupis akčních a konkrétních kroků, které ke zlepšení situace povedou. Naplánujte tyto rozvojové aktivity bod po bodu a zcela specificky.

Definice ukazatelů následného rozvoje

Definujte, jak vypadá kýžený stav, a to pomocí měřitelných a konkrétních ukazatelů. Jedině tak budete vědět, jestli jste dosáhli vytyčených cílů.

Určení časové osy

Určete časovou osu všech kroků a určete realistický kalendář daného plánu. Naplánujte si i konkrétní termíny, kdy budete průběžně kontrolovat postup.

Průběžná kontrola

Postupujte podle plánu, podnikejte plánované kroky a také průběžně svůj postup kontrolujte. Monitorujte situaci a vyhodnocujete, jestli se od plánované osnovy výrazně nevychylujete, a případně plán upravte.

 

-mm-

Zdroj: The Balance - americký server zaměřený na peníze a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Balance