5 kroků k efektivní delegaci práce

Delegování práce, tedy její předávání jiným pracovníkům (často podřízeným pracovníkům), je jedním z hlavních úkolů týmového manažera. A bohužel, je to také často oblast, která je manažery opomíjená a ve výsledku je velmi neefektivní. V tomto článku se podíváme na to, jak v pěti krocích můžete i vy začít efektivněji delegovat práci v rámci svého týmu.

Ilustrační snímek

Tento článek přinesl blog Business Class společnosti American Express.

Určete, co chcete delegovat a proč

Prvním krokem je určit, co se bude delegovat. A hlavně proč. Jakou práci chcete předávat dál? V jakém rozsahu bude práce předávána a kdo bude za výsledky nakonec zodpovědný? A jaký je důvod, proč chcete práci delegovat? Máte moc práce a nestíháte, nebo chcete, aby se jednotlivým úkolům věnovali odborníci, kteří se danému tématu dlouhodobě věnují?

Definujte plán a strategii delegace

Stejně tak je nutné určit, jak bude delegování práce probíhat. Určete komunikační kanály, jasně definujte, v jaký okamžik je nový člověk za delegovanou práci odpovědný a jaké všechny informace si všichni účastníci tohoto procesu musí mezi sebou předat.

Určete, kdo všechno se bude delegace účastnit

Definujte všechny účastníky tohoto procesu. Kdo bude delegování práce schvalovat, kdo o něm bude rozhodovat, kdo bude práci předávat, kdo na úkolech bude pracovat a kdo bude celý průběh kontrolovat?

Určete cíle

Důležitou věcí, kterou je potřeba definovat a na kterou mnoho manažerů zapomíná, je, že se musí určit, co je vlastně účelem delegování práce a jaké jsou požadované výsledky. Tyto výsledky definujte pokud možno exaktně a měřitelně tak, aby všichni věděli, co se od nich přesně očekává a jaký je kýžený výsledek.

Kontrolujte průběh delegování práce a poskytněte zpětnou vazbu

Jakmile jednou celý proces nastavíte a spustíte, musíte ho průběžně kontrolovat. Zjišťujte, jestli je systém, který jste vymysleli, funkční a jestli nevyžaduje nějaké úpravy. Stejně tak poskytujte zpětnou vazbu všem účastníkům a naopak získávejte zpětnou vazbu od nich, abyste měli všechna relevantní data k posouzení funkčnosti celého procesu.

 

-mm-

 

Zdroj: Business Class blog American Express - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Class blog American Express