Řízení výkonu (1/2): Dva základní přístupy

Jaké jsou rozdíly mezi procesně orientovaným řízením výkonu a tím, které se zaměřuje na cíle?

Ilustrační snímek

Oba přístupy mohou být využity k tomu, aby vaše společnost fungovala lépe. Jak si však vybrat ten přístup, který vám bude nejlépe vyhovovat?

Řízení výkonu zaměřené na cíle

Při tomto přístupu se vyhodnocují pracovní výsledky i obchodní rozhodnutí podle toho, jak přispívají k plnění zastřešujícího cíle.

Potřebujete mít jasně vydefinovaný cíl projektu, který řídíte. Tento cíl je vaší nejvyšší prioritou.

Chcete-li takto řídit výkon, pak musíte:

  1. Vypracovat akční plán, který ve všech fázích směřuje k naplnění hlavního cíle
  2. Zavést klíčové ukazatele, které použijete ke sledování toho, zda vás ta která aktivita skutečně přibližuje k onomu cíli
  3. Nasadit digitální nástroje pro řízení výkonnosti zaměřené na plnění daného cíle

Procesně orientované řízení výkonu

Procesně orientovaní manažeři se naopak zaměřují spíš na to, jak se věci dělají. Nejde jim jen a pouze o to, zda ta či která aktivita skutečně zásadně pomáhá dosáhnout zastřešujícího cíle. Dobré a dobře navržené byznysové procesy podle jejich názoru nakonec k úspěchu povedou. I když tedy nesledují v první řadě splnění cíle po celou dobu, nakonec se k jeho naplnění dostanou.

Procesně orientovaný přístup je skvělý, pokud máte už dobře prověřené a osvědčené procesy. Chcete-li mít opravdu dokonalé procesy, je však nezbytné jejich opakované použití a nahromadění obrovského objemu statistických dat. Dnes však společnosti musejí často a rychle měnit své cíle. Pravděpodobně proto nebudete mít čas ani prostředky na dostatečné opakování a zdokumentování vašich procesů.

Co byste tedy měli dělat? Abychom dosáhli svých cílů, musíte zapojit obojí, tvrdí web business2community.com:

  • Učiňte správná obchodní rozhodnutí – stanovte si správné cíle
  • Vytvořte a zaveďte správné procesy

Musíte prostě využít to nejlepší z obou světů. Nevyužívejte však tyto přístupy paralelně. Místo toho se rozhodněte, kdy a kde je vhodný ten který z nich. Pokud je čas upustit od vašich dobře navržených procesů a zariskovat s něčím novým, možná to je ta správná cesta.

 

-jk-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com

Články v sérii

Aktuální

Řízení výkonu (1/2): Dva základní přístupy

Aktuální

Řízení výkonu (2/2): Bez cíle neexistuje proces