Lidé již nejsou manažerskou prioritou

Záležitosti zaměstnanců klesají na seznamu priorit současných vyšších manažerů. Na místě největší priority je momentálně řízení rizika. Ukázal to výzkum společnosti Accenture, jehož se zúčastnilo 436 vedoucích pracovníků ze Severní Ameriky, Evropy a Asie. Úkolem tohoto výzkumu bylo porovnat vývoj priorit vyššího managementu v posledních třech letech.

Další priority po řízení rizika představuje získávání nových zákazníků a využití informačních technologií ke snižování nákladů a vytváření hodnot. Změny organizační kultury a postojů pracovní síly zaujímají páté místo. Následuje potřeba zvyšovat loajalitu a retenci zákazníků, zdokonalit výkonnost zaměstnanců, zvyšovat podílnické hodnoty, využívat inovace k udržení konkurenceschopnosti a nakonec získávat a udržet si kvalifikované zaměstnance.

„Studie ilustruje, jak si firmy uvědomují potřebu řídit rostoucí rizika spojená s geopolitickou nestabilitou, globalizací, agresivním růstem, zvýšenou konkurencí a informační explozí,“ vysvětluje Walt Shill ze společnosti Accenture.

Ve třech předchozích studiích z minulých let byly vždy na prvních místech záležitosti týkající se pracovní síly. V současné době je nahradily záležitosti externí konkurence. Stále však zůstávají mezi základními prioritami. Efektivní řízení rizika by nebylo bez získání a udržení nejlepších talentů možné.

-kk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues