Informovanější rozhodování: Nástroje, které používá McKinsey (1/2)

Podívejme se na některé zajímavé technologické nástroje, které slouží k analýze, porovnávání a využívání dat.

Ilustrační snímek

Na webu konzultantské společnosti McKinsey je popsáno několik zajímavých nástrojů, které jejich uživatelům přinášejí velice užitečné poznatky. Podívejme se, co moderní technologie mohou přinést vrcholovým manažerům v nejrůznějších průmyslových odvětvích.

Diagnostika celé organizace

Organizační diagramy nám umožňují vizualizovat strukturu dané společnosti. Co když je však organizace tak trochu tekutá, co když nemá pevnou strukturu?  Když většina zaměstnanců rotuje mezi různými týmy, tradiční organizační diagram už nestačí.

Dnes se rozšiřují agilní organizace, ve kterých pracují stále flexibilnější týmy. Proto je třeba něco, co tuto skutečnost bude odrážet.

Proto byl vytvořen OrgLab. Jde o nástroj, který pomáhá právě s vizualizací novodobých organizačních struktur. To se hodí hlavně ve chvílích, kdy se firma potřebuje reorganizovat, chce akvírovat jinou firmu nebo plánuje velkou transformaci.

Už žádné boxíky, ale amorfní seskupení

Před 5 lety byl tento nástroj stále založen na tom, že zobrazoval boxíky propojené čárami. To se však změnilo a dnes zobrazuje je celá firma zobrazena takovým způsobem, jak práce skutečně probíhá. Zobrazuje týmy a projekty. Vše je tedy vizuálně založeno na amorfních tvarech, které seskupují jednotlivé zaměstnance. Výsledek vizualizace tak připomíná jednobuněčné organismy.

Tento nástroj pomáhá manažerům zjistit, zda mají týmy správnou velikost. Mohou také zhodnotit, zda existují efektivní struktury a zda chybí třeba ve firmě nechybí nějaké dovednosti. S tímto nástrojem lze lépe pochopit procesy, které ve firmě probíhají. Pracovní toky jsou vizualizovány, rozhodovací uzly také. Pokud jste tak například zodpovědní za nábor nových zákazníků, můžete pomocí tohoto nástroje zjistit, kde se přijímají pro vás zásadní, rozhodující rozhodnutí – ať už je to v oddělení obchodním nebo finančním.

-jk-

Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company

Články v sérii

Aktuální

Informovanější rozhodování: Nástroje, které používá McKinsey (1/2)

Aktuální

Informovanější rozhodování: Nástroje, které používá McKinsey (2/2)