Radek Jašíček, Key Account Manager Güdel a.s.: „Studium US-MBA předčilo má očekávání."

Po studiu práva a strojního inženýrství jsem nastoupil na pozici obchodně-technického zástupce do mezinárodní firmy zabývající se návrhem řešení a prodejem strojních zařízení pro průmyslovou automatizaci. Samotná práce mi sice poskytovala dostatek prostoru pro další profesní i osobní rozvoj, ale po nějaké době jsem začal vnímat potřebu dalšího vzdělávání, které by mělo určitou formu a strukturu ale zároveň bylo zaměřeno prakticky.

Ilustrační snímek

Koncept MBA studia jako takového mi svým obsahem dával smysl již delší dobu, úkolem tedy bylo najít program, který by splňoval mé představy a očekávání. Ve svém hledání jsem se musel s ohledem na pracovní závazky omezit na studijní programy v rámci ČR. Program US-MBA, který jsem nakonec zvolil a po 3 semestrech i úspěšně dokončil, dalece předčil má původní očekávání, a proto bych se rád o získané poznatky podělil.

Dle mého názoru existují 3 hlavní důvody, které dělají tento studijní program unikátní:

1. TOP lektoři z americké univerzity St. Francis v Joliet, Illinois

Zhruba polovina programu je vedena přednášejícími z americké univerzity St. Francis v Joliet, kteří jsou špičkami ve svém oboru. V drtivé většině se jedná o zkušené profesionály, kteří již ukončili velmi úspěšnou manažerskou kariéru v korporacích či jako majitelé společností a výuku berou především jako formu dalšího předávání zkušeností. To se odráží i na její formě, která je na jednu stranu náročná, ale také mimořádně praktická a pragmaticky sestavená. Hlavním cílem není výuka teorie, ale především praktický, v praxi přímo uplatnitelný manažerský trénink.

Už jen s ohledem na mimořádnou kvalitu a přidanou hodnotu této části výuky si dovolím tvrdit, že US-MBA je na tom v poměru „cena/výkon“ mezi českými programy nabízejícími studium MBA bezkonkurenčně nejlépe.

2. Spolužáci, kteří ve svém oboru již něco dokázali

US-MBA není on-line rychlokurz s jedinou ambicí dát vám možnost zapsat si pokud možno co nejrychleji 3 písmenka za jménem, ale seriózní studijní program vyžadující soustavnou práci v průběhu 3 semestrů. Díky tomu přitahuje cílevědomé studenty napříč obory - od specialistů na technických pozicích přes méně zkušené manažery až po jednatele a ředitele větších podniků. Pro mě osobně to znamenalo dvojnásobný přínos, neboť jsem měl jako juniornější člen naší Cohorty spoustu možností čerpat rady od svých zkušenějších spolužáků.

Právě tato kombinace různorodosti ale zároveň obdobných očekávání je zajímavou devízou programu US-MBA. Cenné kontakty a nově vzniklá přátelství jsou sice očekávaným, ale přesto dalším příjemným bonusem.

3. Optimální poměr časové flexibility a struktury

Studium probíhá formou intenzivních 3-denních soustředění zhruba dvakrát do měsíce. Často se během soustředění pracuje v týmech na praktických úkolech či případových studiích, které je třeba během této relativně krátké doby zpracovat a výstupy před ostatními prezentovat. K tomu jsou poté přidány ještě individuální úkoly mezi soustředěními.

Toto schéma je i s ohledem na nutnost samostatné teoretické přípravy poměrně náročné, ale umožňuje v relativně krátké době obsáhnout celé spektrum manažerské problematiky a při troše plánování jej lze bez větších problému skloubit s pracovními povinnostmi.

S ohledem na výše uvedené tedy můžu program US-MBA doporučit všem, kteří hledají špičkové, prakticky zaměřené manažerské vzdělávání a nebojí se mu obětovat část svého volného času. Mě osobně se tato investice vyplatila.

US MBA na Fakultě podnikatelské VUT v Brně