Špatný zaměstnanec, nebo špatný šéf?

Každý manažer se ve své praxi setká se situací, kdy některý z jeho podřízených podává nedostatečný výkon. To může poškodit celý tým, ale i samotného manažera v očích jeho nadřízených. Manažeři proto v těchto případech obvykle zvou dotyčné zaměstnance k osobnímu pohovoru, aby je upozornili na nedostatečnou výkonnost a případné postihy, které budou následovat. Je to ale správný postup?

Ilustrační snímek

Dříve, než si pozvete nedostatečně výkonného pracovníka „na kobereček“, se zkuste zamyslet nad tím, zda je celý problém jen jeho vina. Určitý podíl na výkonnosti podřízených má i manažer, respektive jeho styl vedení a způsob komunikace. Podle serveru themuse.com je problém na vaší straně, pokud se dopouštíte následujících chyb.

1. Nemluvíte o cílech

Vaši lidé potřebují vědět, jaké cíle mají splnit jako jednotlivci a tým, a také to, jaké cíle sami sobě kladete vy jako jejich manažer. Na začátku každého kvartálu byste jim proto měli tyto cíle zopakovat a ujistit se, že jim rozumějí. Cíle oznamte ústně i písemně a mluvte o nich s jednotlivými podřízenými, aby se nestalo, že někdo nebude vědět, co se od něj očekává.

2. Nesdílíte zpětnou vazbu

Pokud zaměstnanec neví, co dělá špatně, nemůže to napravit. A pokud se to od vás dozví jen jednou ročně v rámci hodnocení, je to v podstatě zbytečné. Zpětnou vazbu byste měli sdílet okamžitě, maximálně do týdne. Pouze ji sdílet však nestačí. Je třeba podat ji tak, aby byla srozumitelná a jasně ukazovala zaměstnanci, co má zlepšit. Vágní doporučení typu: „Zapracujte na komunikaci.“ nejsou dostatečná.

3. Odporujete si

Zaměstnanci mohou někdy mít pocit, že po nich chcete protichůdné věci. Jeden týden například od nich požadujete větší samostatnost a druhý chcete být o všem informováni. To je stejný problém jako se zpětnou vazbou. Chcete-li předejít jakýmkoli nepochopením, musíte komunikovat jasně a ujistit se, že vám druhá strana rozumí. Pomoci může, když si budete vést poznámky o svých jednáních s podřízenými na jednotlivá témata.

4. Neděláte rozdíly mezi jednotlivci

Dobrý šéf nepřistupuje ke všem podřízeným stejně, ale bere v potaz rozdílné osobnosti a dovednosti každého jednotlivce.Musíte zjistit, jaký styl řízení a komunikace každému vyhovuje. Měli byste také vědět, v jakém směru se vaši podřízení chtějí v následujících měsících rozvíjet. Pokud to nevíte, zeptejte se.

5. Mluvíte, ale nekonáte

Uvědomte si, že každý manažer je pro své lidi vzorem. Pokud po nich chcete něco, co vy sami nedodržujete, jdete špatným příkladem a respekt si nezískáte. Chovat se tak, jak chcete, aby se chovali i zaměstnanci, však samo o sobě nemusí stačit. Proto je přímo upozorňujte, že jim zrovna ukazujete příklad chování, které od nich očekáváte.

-kk-

Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse