Mileniálové nejsou líní ani sobečtí

Mileniálové jsou lidé narození v závěru 20. století. Jejich generace je obecně vnímána jako generace mladých, kteří vyrostli s moderními technologiemi a komunikují především jejich prostřednictvím. Jsou ambicióznější, ale také tolerantnější než předcházející generace.

Mnohé obecné závěry o chování a hodnotách mileniálů však mají k pravdě hodně daleko. Opravdu jsou tak líní, neloajální a neschopní uspět jinde než v digitálním odvětví, jak se o nich říká?

Samozřejmě, že ne. A je nejvyšší čas si to uvědomit, protože začínají mít největší zastoupení v pracovní síle. Pokud o nich budou organizace mít zkreslené představy, těžko mohou plně využít jejich potenciál.

Co z toho, co si myslíte o mileniálech, je tedy fakt a co jen fikce?

Ilustrační snímek

Odpovědi na tuto otázku přinesl nedávný článek na serveru Entrepreneur.com. Formuloval následující mýty, které se nezakládají na pravdě.

Všichni mileniálové jsou stejní

To se nedá tvrdit o žádné generaci. I špičkoví marketéři potvrzují, že mezi mileniály je řada zcela odlišných skupin.

Mileniálové vyžadují časté projevy uznání

To platilo spíše pro předchozí generace. Mileniálové mají od dětství dobrou představu o tom, co je to úspěch. Od manažerů očekávají spíše etické a transparentní chování.

Mileniály zajímají jen digitální technologie

Tento předpoklad je velice zkreslený. Mileniálové sice ovládají digitální technologie, ale ve skutečnosti se raději učí novým věcem v osobním kontaktu s druhými lidmi.

Mileniálové nejsou loajální

Obecně máme za to, že často mění práci. Pokud s nimi však zaměstnavatel dobře zachází, ve skutečnosti neodcházejí nijak častěji než jejich starší kolegové.

Mileniálové jsou líní

Myslíme si, že chtějí vyšší místa a platy, aniž by si to nejprve zasloužili. Blíže k pravdě je však to, že mají velmi silný zájem učit se a uplatňovat nové poznatky v praxi. Pravda není ani to, že preferují týmovou práci. Většina by naopak uvítala více osobní odpovědnosti.

Mileniálové nechtějí plnit pokyny

Již řada průzkumů potvrdila, že jsou naopak ochotnější plnit požadavky nadřízených než starší generace pracovníků.

Mileniálové se starají jen sami o sebe

Ne každý mileniál je sebestředný sobec. Tato generace má naopak vysoce sociální cítění. Zajímá se o dění ve světě a cítí osobní odpovědnost za to, kam se svět ubírá.

-kk-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com