Inovace stojí a padají s lídry

Firmy často mají za to, že jim v inovacích brání především nedostatek talentů či nedostatečná angažovanost zaměstnanců v oblasti kreativity. Ve skutečnosti však nemají nouzi o nové myšlenky a iniciativy, pouze je ignorují nebo upřednostňují krátkodobá řešení před dlouhodobými.

Stejně důležité jako mít správné talenty a schopnosti je mít správné procesy a firemní kulturu, upozorňuje server Human Capital Exchange.

Kultura a procesy vycházejí z chování a rozhodování lídrů. Chcete-li tedy ve vaší společnosti podpořit inovace, zaměřte se na rozvoj leadershipu a pomozte svým lídrům odstranit z cesty následující překážky.

Ilustrační snímek

Nedostatečná spolupráce

Lidé s těmi nejlepšími znalostmi a dovednostmi často nechtějí experimentovat a hledat nové způsoby práce. Mají také pocit, že tolik nepotřebují pomoc ostatních. Pokud to lídři nechají být, mohou mít za chvíli firmu plnou odborníků, kteří jsou od sebe navzájem izolováni. Chcete-li lépe řešit složité problémy, podporujte skupiny odborníků, které je budou řešit společně. Usnadněte jim spolupráci tím, že vytvoříte správné prostředí a pobídky.

Chybějící vize a angažovanost

Dnes se všechno velmi rychle mění, což v lídrech vyvolává obavy z toho, že jejich firmy zaostanou za konkurencí. Kvůli tomu pak spoléhají spíše na osvědčené postupy a dávají přednost krátkodobým ziskům před dlouhodobými strategickými projekty. Inovace si však žádá nejen odborně zdatné lídry, ale také vizionáře. Vedle jasné vize je pak zapotřebí i schopnost získat pro ni nadšení ostatních.

Strach z neúspěchu

Lidé se umějí nadchnout pro možnost vytvořit něco nového a přínosného, může je to ale také vyčerpat a zavést do slepých uliček. Pak začne sílit strach z toho, zda je inovace vůbec potřeba, který vede zpět ke starým osvědčeným postupům. Do hry by proto měl vstoupit silný lídr, který dokáže zachovat klid a má dostatek empatie na to, aby podpořil důvěru pracovníků ve smysl inovace a pomohl jim realizovat ji.

-kk-

Zdroj: The Conference Board - Human Capital Exchange - portál organizace The Conference Board
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Conference Board - Human Capital Exchange