Zachrání technologie stárnoucí společnost?

Máme tu dva fenomény. Populace stárne a přitom klesá počet lidí, kteří jsou v produktivním věku. Druhým problémem je, že lidé, kteří ještě pracují, jsou ohrožováni a vytlačováni stroji. Technologická revoluce je může připravit o práci.

Ilustrační snímek

Co nám přinesou technologie?

Když do důchodu odejde více lidí, bude se tím rozrůstat skupina osob, která jen konzumuje a není produktivní. A zatížení penzijního systému se tak zvýší.

Situace v zemích OECD je jasná: na každých 100 lidí v produktivním věku (18-64 let) připadá 28 lidí starších 64 let. A do roku 2050 to bude už 51. Z tohoto úhlu pohledu se může postup automatizace jevit jako příznivá zpráva.

Vymaní se mladí lidé ze závislosti?

Starší lidé jsou častěji neaktivní a potřebují záchrannou sociální síť. Výhled se však mění, když vezmeme v úvahu technologie a jejich pokroky. Znalostní portál obchodní školy INSEAD uvádí, že senioři (minimálně v USA) začínají umět ovládat i moderní technologie (hlavně ti s vyššími příjmy a lepším vzděláním). Starší pracovníci také začínají využívat online platformy pro své vlastní alternativní pracovní zapojení.

Protože se však stále více a více lidí v produktivním věku potýká s nezaměstnaností, kterou způsobuje automatizace, netýká se problém závislosti jen a pouze starých lidí. Tento problém se stává velice akutním i pro lidi, kteří mají nízkou kvalifikaci.

Někteří lidé dokonce tvrdí, že nezaměstnanost vyvolaná rozvojem technologií dopadne zdaleka nejsilněji právě na mladé nekvalifikované pracovníky. Ve výsledku je to stále o tom, jak schopnosti a dovednosti lidí odpovídají potřebám ekonomiky.

Technologie je doplňkem k práci vysoce vzdělaných lidí. Naše politiky v mnoha oblastech se tak budou muset změnit. V oblasti zaměstnanosti se novou normou stanou nové modely práce. Plný pracovní úvazek, který je dnes běžný, se ukáže jako zastaralý.

.jjk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Zachrání technologie stárnoucí společnost?

Aktuální

Technologie: Klíč k překonání stárnutí populace