Centralizovaný systém objednávek prospěje i neziskovému sektoru

Ilustrační snímek

Zápal i schopnosti humanitárních pracovníků by byly zbytečné, kdyby se jejich pomoc nedostala tam, kde jí je potřeba. Proto je pro humanitární sektor důležitá dobrá správa vozového parku. Globálně humanitární organizace disponují více než 100 000 vozidly. Po nákladech na personál jsou právě náklady na vozidla jejich největším výdajem. Ročně dosahují 1 miliardy amerických dolarů.

Správa musí být dobře informovaná a systematická

Z výzkumů mezinárodní obchodní školy INSEAD vyplývá, že humanitární organizace považují řízení vozového parku za samostatnou položku jen zřídkakdy. Většinou ji proto věnují jen málo zdrojů. Obvykle je považována jen za součást většího balíku logistických opatření. Humanitární organizace by se proto měly zamyslet nad tím, zda by neměly svá vozidla a kamiony raději než na místní úrovni řídit centrálně.

Správa a náležité řízení vozového parku musí být považováno za prioritu. Během několikaleté spolupráce s agenturou OSN pro pomoc uprchlíkům se zjistilo, že obdobné organizace by mohly ročně ušetřit milionové částky. Navíc by se snížil negativní vliv, který má jejich činnost na životní prostředí. Také by se zlepšila bezpečnost reálného provozu jejich vozidel. Stačí začít zavádět metodiky, kterými řídí dodavatelský řetězec manažeři ve světě obchodních společností.

Dříve: Decentralizovaná správa vozového parku

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky původně nakupoval vozidla tak decentralizovaně, že ústředí ani nedokázalo spočítat, kolik vozidel organizace vlastně používá. Počet vozidel byl tak zbytečně vysoký, vozidla samotná byla zastaralá a špatně udržovaná.

Nyní: Centralizovaná strategie

Nyní ústředí pronajímá vozidla místním pobočkám. Jelikož je nakupuje rovnou od výrobce, má větší sílu při vyjednávání o ceně. Po uplynutí pěti let začnou náklady na údržbu, stejně jako bezpečnostní rizika, převyšovat náklady na pořízení nového vozidla. Dříve byla v této fázi auta darována partnerským organizacím. Dnes jsou prodávána, což celé organizaci přináší další peníze. Ceny nákupů se snížili během pouhého jednoho roku o 21 %. Používání stejných aut umožňuje šířit a sdílet příklady osvědčené praxe. Příštím krokem bude začít centrálně pořizovat i nejrůznější přístroje pro generaci energie.

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge