Typologie náročných zaměstnanců

Ilustrační snímek

I když si lidi do svého týmu vybíráte sami a pečlivě, po čase zjistíte, že určité charaktery se objevují na všech pracovištích. Často jsou to negativní jedinci, kteří svým chováním dokáží poškodit výkonnost i morálku celého kolektivu. Vy jako manažer byste je měli umět odhalit a řídit tak, aby vás nepoškozovali. Užitečné tipy přinesl server Entrepreneur.com, který zveřejnil následující typologii nejčastějších „náročných“ zaměstnanců.

1. Oběť

Oběť nikdy za nic nemůže, všichni se proti ní spikli. Manažer oběti proto musí jasně vymezit odpovědnost. Musí vysvětlit, co má daný zaměstnanec dělat, v jaké časové lhůtě a jaká kvalita odvedené práce se od něho očekává.

2. Had

Tento zaměstnanec je jako had, který když cítí ohrožení, začne syčet a tvrdě útočí. V tomto případě není jiné cesty, než odhalit, co jej dráždí. Nepředpokládejte, že si sám uvědomí, jaký vliv má jeho chování na druhé. Manažer by mu to měl vysvětlit i s patřičnými důsledky, pokud nedojde k nápravě.

3. Negativista

Nic se mu nelíbí a zároveň nechce akceptovat změny. Je tedy v začarovaném kruhu, do něhož strhává i ostatní kolem sebe. Dobrý manažer však ví, že mít v týmu negativistu může být přínosné. Je pouze třeba jej naučit, aby využil svých pochyb pro dosažení dobrého výsledku.

4. Duch

Duch je zaměstnanec, který nikdy není přítomen, když je třeba něco důležitého udělat. Je nemocný nebo má hodně jiné práce. Manažer by to neměl přehlížet. Naopak by s ním měl promluvit o tom, zda jej jeho práce baví a jak si představuje svou budoucnost.

5. Narcis

Individualista neschopný týmové práce, který vidí především své ego. Manažer mu může přidělovat čistě samostatné úkoly. Případně jej může motivovat k týmové práci tím, že mu ukáže, jakého úspěchu může dosáhnout.

6. Einstein

Einstein je chytrý a dobře to ví. Dává to najevo i druhým a často působí arogantně. Díky své inteligenci může ovlivnit celý tým negativním, ale i pozitivním směrem. Manažer by jej měl nechat pracovat samostatně, ale být mu po ruce jako kouč v případě velkých změn.

S jakými náročnými zaměstnanci se setkáváte vy a jaké jsou vaše recepty, jak je usměrnit?

-kk-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com