Praktické školení Etického hackingu (CEHv8) s hvězdným instruktorem Waynem BURKEM v Praze od 20. do 24. dubna 2015

Zveme Vás na jedinečné praktické školení etického hackingu, které povede Wayne Burke, jeden z nejlepších instruktorů na světě a hvězda v oblasti IT Security. Nejbližší garantovaný termín školení v New Horizons je v Praze od 20. do 24. dubna 2015. Nezmeškejte toto jedinečné školení!

Náš jedinečný způsob výuky Etického hackingu

My v New Horizons věříme, že nejlepší způsob jak se učit etickému hackingu je učit se od někoho, kdo má opravdové zkušenosti z praxe etického hackingu a kdo účastníky naučí, jak konkrétně se to dělá v jejich práci a nejen jak projít teoretickými testy. Wayne Burke je nejlépe připraven splnit všechna tato praktická očekávání.

Navíc, abychom podpořili náš jedinečný způsob, jak se učit praktickému etickému hackingu, každý účastník školení v New Horizons dostane mobilní Quad Mini Computer (podobný Rapsberry PI, jenom čtyřnásobně rychlejší). Na tomto minipočítači najdete nejnovější a jedinečné pomůcky a programy pro etický hacking, které ve své práci používá Wayne a které jinde nenajdete. Tyto nástroje a programy vám umožní všechny teoretické a praktické zkušenosti ze školení aplikovat v reálném pracovním prostředí pro ještě lepší výsledky.

Wayne Burke, expert v IT Security a certifikovaný instruktor

Wayne Burke má množství zkušeností z oblasti IT bezpečnosti, které jsou zaměřeny na etický hacking, penetrační testování, forenzní analýzy a bezpečnost Wi-Fi sítí. Částí jeho zaměření je také oblast Mobile Computing a Forensics and Security Assessments. Je autorem kurzu EC Council, který nese název Advanced Mobile Hacking & Forensics. Pro více informací o Waynovi se prosím podívejte na jeho profil na LinkedInu.

EC-Council Official Certified Ethical Hacker ver. 8 (CEHv8)

Datum školení (Garantován, G2R):  20. – 24. dubna 2015
Místo: Praha, v New Horizons
Jazyk: Angličtina
Metoda výuky: Tradiční výuka s instruktorem ve třídě 
Lektor: Wayne Burke

Certified Ethical Hacker (CEH)

Program Certified Ethical Hacker (CEH) certifikuje jednotlivce v specifické oblasti network security - etického hackingu z vendor-neutrálního pohledu. Certifikace CEH posiluje aplikační dovednosti security pracovníků, auditorů, security profesionálů, administrátorů sítí a každého, koho zajímá integrita síťové infrastruktury. Certifikovaný etický hacker je zkušený profesionál, který ví, jak zjistit slabiny a zranitelná místa v systémech a používá stejné nástroje jako opravdový hacker.

Toto školení ponoří studenty do interaktivního prostředí, kde jim bude ukázáno, jak zjišťovat, testovat, napadat a ochraňovat jejich vlastní systémy. Studenti se pak naučí, jak útočníci získávají uživatelské oprávnění a jaké kroky mohou být použity na ochranu systémů. Témata, kterým je na školení věnována pozornost, jsou tato:

 • Introduction to Ethical Hacking

 • Footprinting and Reconnaissance

 • Scanning Networks

 • Enumeration

 • System Hacking

 • Trojans and Backdoors

 • Viruses and Worms

 • Sniffing

 • Social Engineering

 • Denial of Service

 • Session Hijacking

 • Hacking Webservers

 • Hacking Web Applications

 • SQL Injection

 • Hacking Wireless Networks

 • Evading IDS, Firewalls, and Honeypots

 • Buffer Overflow

 • Cryptography

 • Penetration Testing

Certifikát Certified Ethical Hacker (CEH)

Pokud se student účastnil oficiálního školení, může se účastnit zkoušky CEH v8. Když student takovou zkouškou projde, je mu udělen od EC Council mezinárodní certifikát Certified Ethical Hacker.

Kontaktní informace

Pro víc informací nebo žádosti o registraci nás prosím kontaktuje: