Leadership dříve a dnes: 3 klíčové kompetence

Ilustrační snímek

Manažeři bývají přirovnáváni k dirigentům. Být manažerem je však ve skutečnosti něco jiného, než být dirigentem orchestru. Rozhodně to dnes už není tak, že by manažer stál na stupínku a ladným pohybem ruky usměrňoval harmonický pohyb reportů a účetnictví směrem od jednoho týmu k druhému.

Ve skutečnosti by daleko přesnější byl manažer jako dirigent na zkoušce, kdy nic nejde dobře a on se prostě snaží, aby to alespoň nějak fungovalo. To by byl určitě přesnější obrázek. Co je však tou pravou podstatou leadershipu? Kromě přesvědčivosti, schopnosti nacházet konsensus a sebevědomí existují 3 nejdůležitější schopnosti, které z manažera dělají dobrého lídra, tvrdí web theleadershiphub.com.

Tři schopnosti, které jsou klíčové i dnes

Leadership je stále živé téma. Výzkum před 30 lety ukázal, že většina lídrů sdílela 4 důležité schopnosti. A oblasti, kterých se tyto schopnosti týkají, jsou pro lídra stěžejní i dnes. Není pochyb o tom, že lídr se musí chovat konzistentně. Dnes je totiž tempo, ve kterém jsou přijímány rozhodnutí, mnohem rychlejší. Byznys se už vůbec neohlíží na mezistátní hranice a překračuje je. Lídr proto musí být pro své podřízené zárukou stability. Vliv technologií je obrovský a to, jak se dnes pracuje, i to, jak jsou organizovány samotné firmy, je jimi zásadně určeno. Důležitá je také schopnost navést správným směrem a jasně stanovit, jak má vypadat výsledný stav, první z oněch 3 schopností. Správný lídr vytváří jasné vize, pro které pak získá i své podřízené. Třetí naprosto zásadní schopností je porozumění vlastním slabinám i přednostem – ty musí správný lídr dobře znát.

Úkol lídra? Posilování soudržnosti

Byla to pravda tehdy a platí to i dnes. Základním úkolem lídra je vytvořit prostředí, ve kterém budou podřízení cítit, že jejich dovednosti jsou oceňovány. Lídr musí klást důraz na společné úsilí a vést stylem, který podporuje týmovou soudržnost. Tento styl vedení je dnes důležitější než kdy dřív, protože dnes je v mnoha oblastech pro úspěch to nejdůležitější právě lidský kapitál.

-jk-

Zdroj: The Leadership Hub - globální online komunita věnovaná leadershipu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Leadership Hub