Dobrý lídr musí být nejprve dobrým pozorovatelem

Když jde o leadership, mnoho firem se spoléhá na hierarchii a klade důraz na s ní spojenou autoritu. Má-li však lídr být skutečným lídrem, potřebuje také umět naslouchat, musí být empatický a dobře rozumět lidem, aby se mohl adaptovat na měnící se podmínky.

Co lidé očekávají od lídrů a jakých vlastností si u nich cení?

Závěry studie provedené společností Accenture, které byly zveřejněny na webu Forbes.com, odhalily hlavní důvody toho, proč lidé nejsou spokojeni se svou prací. Je to hlavně nedostatek uznání a ocenění (což vadí více než 40 % lidí) a politikaření na pracovišti (35 %). Více než 30 % lidí má také pocit, že nemá téměř žádné pravomoci a přibližně stejné procento lidí prostě nemá rádo svého nadřízeného. Chcete-li být dobrým lídrem, musíte být nejprve dobrým následovníkem. Musíte studovat pocity a reakce druhých. Musíte je hodnotit. Následující elementy jsou základními stavebními kameny leadershipu a můžete se je naučit právě sledováním svých nadřízených, tvrdí web theleadershiphub.com.

Skromnost nade vše

Arogance nevede nikam. Lídři musí ostatním důvěřovat a delegovat některé ze svých úkolů. Když budete po nějakou dobu sledovat ostatní, naučíte se, že je třeba akceptovat různé typy lidí, využít jejich jedinečných talentů a schopností a budete tak moci lépe řídit celý tým.

Motivace ostatních

Sledováním ostatních, především svých nadřízených, nejlépe poznáte, co lidi motivuje. Když získáte zkušenosti a objevíte některé zákonitosti, budete moc dobře vědět, že diskuze a empatie je mnohem účinnější než nátlak a strach. Sdílené vize jsou dobrým pomocníkem lídra, strach a obavy ne.

Neustálý osobní rozvoj

Nové technologie a nové poznatky o lidské psychice, to jsou dvě základní oblasti, ve kterých lídr nesmí zaspat. Neustále se musí vzdělávat a díky novinkám měnit procesy, které řídí. Sledováním ostatních se také můžete naučit, jak dobře zvládat změnu – především schopnost empatie využijete, když jsou změny urgentní a neočekávané.

-jk-

Zdroj: The Leadership Hub - globální online komunita věnovaná leadershipu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Leadership Hub