Stačí respekt k překonání mezikulturních rozdílů?

Ilustrační snímek

Respekt je určitě šlechetným důvodem, proč se zajímat o svou vnímavost k rozdílům mezi kulturami. Sám o sobě však rozhodně není něčím, co by nám nahradilo skutečné poznání ostatních kultur. Proč to tak není? Protože naše vnitřní záměry a motivace nejsou vidět. A tak se i vaše nejohleduplnější a nejzdvořilejší jednání může setkat s nepochopením a být pokládáno za hrubé a nevhodné. Hlavně lidé, kteří se setkávají se zákazníky, musejí vždy vědět, jak správně chápat chování druhých. Kulturní rozdíly hrají značnou roli také při vyjednávání, protože bez jejich znalosti může být nemožné navodit důvěru a vyjednávat efektivně. Píše o tom myšlenkový lídr na poli kulturní inteligence David Livermore v článku pro web management-issues.com.

Vaše sociální dovednosti nemusí stačit

Například v jedné kultuře může být jako zdvořilý vnímán někdo, kdo svému protějšku vše říká jasně a upřímně, místo aby chodil kolem horké kaše a snažil se být citlivý k citům druhého. Jiná kultura by takový přímočarý přístup mohla vnímat jako nezdvořilý a bezohledný. Proto by takový člověk mohl být pokládán za pravý opak toho, za co by byl pokládán doma. Některé kultury totiž upřednostňují možnost neztratit tvář a vyžadují tak případné stížnosti vyjadřovat nepřímo.

Přizpůsobení se odlišné kultuře

Další příklad: když si chcete koupit něco k jídlu v New Yorku, obsluha na vás vykřikne otázku, co chcete, a pak vám to dá. Nic víc. Většina lidí na takový strohý přístup není zvyklá. V New Yorku se ale prostě za slušnost pokládá snaha šetřit čas zákazníka, a proto je obsloužen co nejrychleji, bez zbytečných řečí.

Respekt má mnoho tváří a podob

Respekt k hostům při formální večeři, který je tradičně vyjadřován obrovskými květinami a bohatou výzdobou, by zase mohl být nevhodný tehdy, když se jedná o událost věnovanou ochraně životního prostředí. Tehdy je lepším nápadem přizpůsobit tradiční zvyky účelu – a obdarovat účastníky květinou zasazenou v květináči.

Jaké jsou vaše zkušenosti s kulturními rozdíly? Těšíme se na vaše komentáře v diskusi.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues