Nedýchejte svým lidem na krk

Ilustrační snímek

Dát zaměstnancům větší prostor pro samostatné rozhodování znamená učinit je silnějšími, sebevědomějšími a také spokojenějšími. A se spokojenějšími zaměstnanci přicházejí i spokojenější zákazníci. Problém řady firem i samostatných týmů je však příliš náročný a byrokratický proces rozhodování. Pokud i vy patříte k těm, kteří musejí mít vše schválené několika vyššími pracovníky, řádně zdokumentované a podepsané, zkuste se inspirovat následujícími tipy serveru Training Magazine. Vaši lidé by se neměli bát přicházet s novými nápady a hledat si efektivnější pracovní postupy.

Motivujte k nejlepším výkonům prostřednictvím odpovědnosti

Začněte tím, že budete vyžadovat odpovědnost každého člena týmu. Pokud vaši lidé uvidí, že nevyvozujete žádné důsledky z nedodržování odpovědnosti, nebudou mít motivaci více se snažit. Jasně jim vysvětlete, v jakém rozsahu mají prostor k samostatnému rozhodování.

Vysvětlujte širší kontext fungování firmy

Vaši lidé se nemohou správně rozhodovat, pokud nerozumějí zájmům a cílům firmy. Zvažte proto pořádání pravidelných (např. týdenních) školení manažerů a zaměstnanců v přímém kontaktu se zákazníky zaměřené na aktuální firemní cíle, vize a kulturu.

Poznejte a podporujte individuální talenty

Každý zaměstnanec má určité silné stránky a vy byste je měli znát a umožnit jim, aby je dále rozvíjeli. Nabídněte více svobody, nekontrolujte každý jejich krok a nechte je učit se z méně závažných chyb. Pravidelně se také scházejte se členy svého týmu v mimopracovním prostředí a poznávejte se jako lidé. Více tím podpoříte týmového ducha a zájem zaměstnanců dělat dobrá rozhodnutí pro dobré výsledky firmy.

Oceňujte úspěchy

Vaši lidé potřebují vidět, že si vážíte jejich práce. Pak jsou ochotnější nést větší odpovědnost za úspěch firmy. Vytvořte si proto zvyk děkovat i za malá dílčí vítězství. Zjistěte, jaké druhy poděkování nejlépe vyhovují konkrétním pracovníkům.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine