Kde hledat chyby ve firemní komunikaci

Kolik vaši firmu stála špatná komunikace v posledních 12 měsících? Je velmi pravděpodobné, že to nevíte. A ještě pravděpodobnější je, že to bylo více, než si můžete dovolit. Příslušná čísla však nenajdete ve finančních výkazech ani rok starých zprávách jednotlivých oddělení. Nedokáží totiž vyčíslit, do jaké míry klesla vaše produktivita kvůli zbytečným poradám, ztraceným příležitostem nebo zaměstnancům, kteří vás kvůli špatné komunikaci opustili.

Většina lidí si není zcela jistá tím, co přesně komunikace znamená. Stačí přitom pochopit, že se jedná o nejdůležitější součást fungování jakékoli organizace. Komunikaci nelze omezovat na vize vedoucích představitelů firem, tiskové výstupy, výroční zprávy a podobně. Jde o aplikaci psaných, mluvených i neverbálních interakcí mezi lidmi, které probíhají za účelem splnění určitých úkolů.

Jestliže chcete vědět, kolik stojí zaměstnavatele váš čas, jednoduše vydělte svou roční mzdu dvěma tisíci (50 pracovních týdnů po 40 hodinách). Pak teprve budete schopni vypočítávat i cenu aplikované komunikace ve vaší práci. Například porady jsou ukázkovým příkladem aplikované komunikace. Lidé na nich mluví, poslouchají a vzájemně na sebe působí. V byznysu však zřejmě neexistuje nikdo, kdo by si alespoň někdy na porady nestěžoval. Jen si vzpomeňte si, jak často zažíváte porady, které měly trvat jednu hodinu a přitom se protáhly na celé odpoledne.

Dopisy, zprávy a elektronická pošta jsou také základní součástí firemní komunikace. Statistiky však ukazují, že zaměstnanci tráví psaním a čtením těchto zpráv neúměrně dlouhou dobu. Požíračem času jsou i neefektivní prezentace nebo nesprávné komunikační postupy obchodníků vedoucí ke ztrátě zákazníků. Špatná firemní komunikace bývá navíc jedním z hlavních důvodů odchodu kvalitních zaměstnanců. Zamyslete se nad tím, jak nákladné je tyto lidi nahrazovat. Jedině zdokonalováním způsobu vzájemného jednání lidí na všech firemních úrovních můžete zvyšovat produktivitu.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher