Proč lídři inklinují k mikromanagementu?

Mikromanagement je past, do které se lídři chytají znovu a znovu. Existuje řešení, které sice nějaký čas zabere, ale výsledky určitě stojí za to. Než se však do něj pustíte, je třeba zanalyzovat a pochopit příčiny, proč právě vaši manažeři inklinují k mikromanagementu. Přečtěte si proto následující rady, které publikoval server Business 2 Community.

1. Mikromanažeři nedůvěřují svým podřízeným

Manažeři mají nelehkou úlohu ve společnosti. Na jedné straně jsou vázáni určitými nastavenými standardy a na straně druhé zodpovídají za jednání svých zaměstnanců. Pokud tedy některý podřízený nenaplňuje vymezený rámec chování a rozhoduje bez vědomí svého nadřízeného nebo nereaguje na jeho požadavky, mačká tím v mysli lídra tlačítko mikromanagementu. Jak tomu zabránit?

Řešení hledejte v náboru zaměstnanců. Vybírejte kandidáty, kteří preferují zodpovědnost a jsou proaktivní, co se týče získávání zpětné vazby. Tyto znaky hledejte v životopise, nebo si zjistěte reference z trhu.

Rada pro manažery: Snažte se nespolehlivé chování zaměstnanců transformovat v odpovědnost. Jakmile zjistíte, že zaměstnanec nedodržuje stanovený plán, podpořte jej, aby své alternativní návrhy sdílel.

2. Mikromanažeři nedůsledně komunikují

Lídři mají často představy o výsledku, které však mnohdy nepřesně sdílí se svými týmy. V důsledku toho výsledky nedopovídají očekávání a manažeři mají tak tendenci si další projekty do detailu pohlídat.

Rada pro manažery: Před společným projektem se společně s týmem sejděte a kromě stanovení jasných požadavků a priorit rozdělte jednotlivé funkce a úkoly. Nezapomeňte se dohodnout také na přesných termínech kontroly, která vám jednak pomůže odolat mikromanagementu a dá zaměstnancům jasný přehled o tom, co dalšího je nutné udělal. Vyhněte se také situaci, kdy každý úkol budete klasifikovat jako urgentní. Jinak ve vašem týmu zavládne napětí a vaši zaměstnanci postupně ztratí cit pro kreativitu a vlastní organizaci práce.

3. Mikromanažeři opravují chyby místo koučinku

Někteří manažeři jsou schopní nechat svým zaměstnancům plnou zodpovědnost za svěřený úkol, avšak v závěru opravovat i tečky nad „i“. Je to výchozí bod, kdy manažer vidí výsledek práce zaměstnance jako začátek vlastního úkolu – předělat práci podřízeného. Nedostatky je samozřejmě nutné opravit, avšak je podstatné, aby hlášení o chybách nezůstalo pouze oznámením, ale apelem k opravě. Pokud zaměstnanci nejsou podněcování, aby opravovali své nedostatky, pak se těžko mohou zlepšit a tlačítko mikromanagentu tak zůstane v mysli lídra stisknuté.

-bn-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com