Kontrola emocionálního jednání - jak kdy a jak u koho

Kontrola emocionálního jednání – jak kdy a jak u koho

Mluvíme-li o emoční inteligenci, nelze v této souvislosti nezmínit i kontrolu impulzivního jednání, která tvoří její důležitou součást. Jedná se o schopnost překonat nebo oddálit podnět, nutkání či pokušení jednat. V podstatě jde o záležitost sebekontroly, která je v manažerském povolání velice důležitá. Jedince, jenž dokáží kontrolovat své impulzivní jednání, charakterizuje následující:

- Snaží se nepřehánět to s mluvením.
- Vědí, kdy mají tiše naslouchat a přijímat informace od druhých.
- Vyhýbají se vyvozování předčasných závěrů.
- Vnímají a studují společenské podněty.
- Strategicky vyčkávají na správný čas a příležitost.

Cesta k dokonalejší kontrole impulzivního chování vychází ze schopnosti vnímat vlastní osobnost. Zvyšování kontroly emocí však není vhodné ve všech případech. Nedávno byla například provedena studie emoční inteligence dětí, pro jejíž účely byly děti rozděleny do dvou skupin: na neukázněné (extrovertní, otevřené) a opatrné (introvertní, stydlivé). Extrovertní děti s vysokou mírou emocionální kontroly prokázaly lepší sociální schopnosti a interpersonální kontakty ve škole. Bez emocionální kontroly se však ve škole chovaly jako pověstní sloni v porcelánu. U dětí introvertních byla objevena tendence zcela opačná. Každý by měl proto předem zvážit, zda jeho osobnost vykazuje známky extrovertní nebo introvertní charakteristiky. Zjišťovat to může zvyšováním a snižováním kontroly svého impulzivního chování v praxi.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher