Co dělá manažera manažerem?

Co dělá manažera manažerem?

Hlavním důvodem, proč lidé dávají výpověď ze zaměstnání, je jejich špatný vztah s nadřízeným či manažerem. Když manažer neumí vést své podřízené, může to mít dalekosáhlé následky – talentovaní lidé firmu opouští, produktivita práce klesá, jsou problémy i s náborem nových zaměstnanců. Článek přináší popis vlastností, jimiž by měl správný manažer disponovat.
1. Spolehlivost a fér jednání. Výjimeční manažeři jsou spolehliví a dokáží si získat důvěru svých podřízených. Dokáží bez problémů zdůvodnit svá rozhodnutí a konflikty řeší s ohledem na psychologické zákonitosti.
2. Umění naslouchat. Výjimeční manažeři mají schopnost empatie, umí pochopit myšlenky a představy svých podřízených a dokáží je vyslechnout. Řídí se příslovím „Mluviti stříbro, mlčeti zlato“. Díky tomu si získávají respekt všech lidí okolo sebe.
3. Konzistentnost. Úspěšní manažeři se vždy řídí svými zásadami a snaží se dosáhnout vytyčených cílů. Snaží se předávat druhým jasné informace o cíli, k němuž celá firma směřuje a vždy se přesvědčí, zda všemu rozumí. Ve svých výpovědích a tvrzeních jsou konkrétní.
4. Zpětná vazba. Výjimeční manažeři poskytují svým podřízeným zpětnou vazbu a předávají znalosti a snaží se tak zlepšit jejich výkonnost. Snaží se zjistit, jaký typ zpětné vazby jejich podřízení potřebují a ten jim poskytovat. Zjišťují a měří výsledky této zpětné vazby (zda se zlepšila pracovní výkonnost dotyčného a kvalita jeho práce).

Člověk se nestane výjimečným manažerem mávnutím kouzelného proutku. Je to spíše běh na dlouhou trať. Jestliže se zlepšíme v jedné oblasti, zaručeně nás čeká mnoho dalších, které vyžadují změnu. Výsledky jsou však rozhodně přínosem, jak pro manažera, tak pro jeho okolí.
Zdroj: Marketing Profs - americký server z oblasti reklamy a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Profs