Rozšíření technik CRM může být pro firmu značným přínosem

Rozšíření technik CRM může být pro firmu značným přínosem

Když se do obchodní sféry začínala zavádět technika CRM, bylo jejím cílem vybudování lepších vztahů se zákazníky a zautomatizování služeb cestujících zástupců. Měla rozšířit zákaznickou základnu a zrychlit služby. Nyní je CRM zaveden v tisících firem, otázkami však zůstává, zda se použití této techniky vyplácí a jsou-li zákaznici spokojeni.

Odpověď na ně může přinést efektivní zapojení cestujících zástupců, kteří mohou pomoci při sběru a zařazování zákaznických dat. Trendem je totiž snaha o sběr údajů při osobním kontaktu se zákazníkem. Ten je v takovém případě otevřenější a sdílnější hned z několika důvodů: sběrač dat je poměrně anonymní, již existuje určitý vztah mezi ním a zákazníkem a okamžité odpovídání je pohodlnější než zpětné odpovědi na dotazy pomocí e-mailu nebo telefonu.

Cestující zástupce je třeba ke sběru dat dobře motivovat a poskytnout jim k dané činnosti co nejlepší podmínky. Neméně důležitý je výběr správného softwaru pro zpracování a prezentaci nabytých údajů. Článek poskytuje mnoho užitečných rad a tipů k těmto, i k dalším otázkám.

Sběr zákaznických dat je ve světě byznysu důležitou zpětnou vazbou, na kterou dobrý obchodník dokáže adekvátně reagovat. To může firmě pomoci zlepšit svoji prezentaci a pružně se vyvíjet. Klienti mohou být navíc lépe informováni o jejích aktivitách a produktech, což zvyšuje jejich loajalitu.

**Datum vydání: II/2002**
Zdroj: Destination CRM - americký sever věnovaný CRM a KM
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination CRM