Koučing a Boydův cyklus

Koučing a Boydův cyklus

Řada vůdců malých a středních firem neuvažuje o využití koučingu. Považují to za příliš nákladné nebo je to pro ně zase jeden z mnoha hloupých manažerských trendů. Mají pocit, že nikdo jiný nerozumí jejich obchodní činnosti tak, jako oni. Ve skutečnosti však pravdou zůstává to, že peníze stojí nikoli kouče mít, ale nemít. Bez kouče firmy přichází o možnosti, nedosahují možných výsledků, nedokáží spolupracovat nebo podávat konzistentní výkony, vyhání ze svých řad talenty, pěstují stres a vyhazují peníze oknem.

Koučing zvyšuje výkonnost a pomáhá čelit konkurenci na základě složitého partnerství. Představme si například firmu, orchestr, ordinaci nebo basketbalový zápas. Ve všech případech zástupci konkurence dobře rozumí kontextu daného chování. Tak jako lékař rozumí chemickým a jiným mechanizmům lidského těla, vedoucí představitelé firem chápou požadavky svých zákazníků a tržní podmínky. Chápou také technologie svých výrobků a služeb a řídí složitou spolupráci mezi zaměstnanci, přičemž vycházejí z konkrétního záměru a cíle. Všechny tyto požadavky je třeba vyvážit v souvislosti s neočekávaným vývojem situace a novými možnostmi. Je to ale velmi obtížné. Lidé si většinou zvyknou na určité postupy a neradi je mění. Při takovém nebezpečném zabředávání do rutiny pak může být nápomocen právě kouč.

Článek v souvislosti s efektivním koučingem představuje tzv. Boydův cyklus. Jedná se o model spolupráce za účelem zlepšení konkurenčních procesů a zvýšení konkurenceschopnosti. Plukovník John Boyd, po němž e cyklus pojmenován, byl americkým válečným pilotem a vojenským stratégem. Studoval techniky vzdušného boje za účelem dosažení největší efektivity. Určil pak jednoduchý proces, nazývaný též OODA (Observe, Orient, Decide, Act), který má čtyři části: pozorování, orientace, rozhodování a jednání. Cyklus OODA lze z prostředí vojenského letectví analogicky převést i do oblasti koučingu. Nikdo nemůže za pilota řídit letadlo, ale může posílit jeho myšlení směrem k lepšímu výkonu. Tak je tomu i při řízení firmy. Článek představuje využití cyklu OODA v praxi na příkladu konkrétní firmy a jejího výkonného ředitele.

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher