Tipy pro snazší vedení dialogu

Tipy pro snazší vedení dialogu

Někdy můžeme slyšet slova: „komunikace je jednoduchá“. Není to tak docela pravda – mluvení je snadné, komunikace vyžaduje větší péči a schopnosti. Její kvalita závisí na tom, zda ovládáme umění naslouchat a hovořit. Článek přináší několik tipů, jak se v této dovednosti zdokonalit: Neberte reakce nebo hněv druhé osoby osobně – často jde jen o projev frustrace nebo strachu a nikoliv o útok na vás. Nemusíte znát na všechno odpověď – je normální říci: „Nevím.“ Pokud potřebujete cokoliv vyjasnit, dejte to na vědomí a podělte se o svá zjištění. Nenechejte převládnout své reakce nad skutečnými odpověďmi.

Za každý dialog, jehož jste účastníkem, nesete svůj díl odpovědnosti – často zjišťujeme, že právě naše reakce jsou zdrojem zklamání z komunikace s okolím. Lidé často chtějí právě to, aby je někdo poslouchal, než aby s nimi souhlasil. Je s podivem, kolik lidí si stěžuje, že je nikdo neposlouchá, přitom však sami naslouchat neumějí. Že skutečně posloucháte, lze dát najevo doplňujícími větami. To co slyšíme, se často odlišuje od skutečně řečeného – zde hrají roli naše osobní předsudky a názory. Proto je dobré se ujistit, že skutečně rozumíme. Berte na vědomí možné potíže druhé strany – zejména pokud daného člověka vaše jednání ovlivňuje nebo jej potřebujete získat ke spolupráci.

Nevnucujte svůj názor, pokud o něj nejste požádáni, a jednejte s respektem. Hledejte spíše společnou řeč než rozdíly. Mějte na paměti, že změna a narušení časového rozvrhu je pro mnoho lidí stresující – pokud můžete, vysvětlete, čím bude dotyčnému rozhovor prospěšný. Vytvořte si pozitivní stav mysli – ptejte se, co je na dané situaci přínosné a co se z dialogu můžete naučit. Zdokonalujte se v umění naslouchat – často si myslíme, že jsme dobrými posluchači, ale nemusí tomu tak vždycky být.
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online