Jakou hodnotu má důvěra?

Jakou hodnotu má důvěra?

Hodnota důvěry ve vzájemném vztahu se dá jen těžko měřit. Každý ji však pozná, když důvěru ztratí. Toto pravidlo platí jak v životě, tak i v byznysu. Důvěra je nezbytná pro kreativitu – jestliže dva lidé spolupracují, zvládnou sice více práce, ovšem pouze za předpokladu, že si vzájemně důvěřují. Důvěra je něco, co se nesmí ponechávat náhodě.

Jestliže se v jádru podniku vyvine atmosféra důvěry, má tendenci se dále šířit, což je pozitivní. Lidé, kteří si důvěřují, mohou vzájemně kompenzovat své slabé stránky a dále se sdružovat do komunit. V případě nedůvěry jsou však lidé vzájemně uzavření, což tuto nedůvěru ještě více prohlubuje. Jak se dá atmosféra důvěry vytvořit?

Nejprve je nutné vcítit se do druhého člověka, u něhož chceme získat důvěru. Platí to zejména v marketingu – jestliže lépe poznáme své zákazníky, můžeme se jim přizpůsobit a splnit sliby, které jsme jim dali. Dalším klíčovým prvkem vytváření důvěry je schopnost porozumět sám sobě a více si věřit. Jestliže si člověk více věří, ostatní lidé cítí, že se na něj mohou spolehnout.

Důvěru získáváme nebo ztrácíme tím, co děláme. Největším zabijákem důvěry je neschopnost dodržet dané sliby. Na důvěře ostatních k nám se také výrazným způsobem podílí schopnost řešit konflikty, které ve vztahu nastanou.
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com