Lídr, následovník a opozdilec - IT a ekonomika z firemního pohledu

Vůdce, následovník a opozdilec - IT a ekonomika z firemního pohledu

Využívání informačních technologií se v jednotlivých firmách většinou podstatně liší. Faktem však je, že vhodný výběr prostředků IT může firmám pomoci k větší efektivitě a celkově lepším ekonomickým výsledkům. Dvě firmy v tomtéž průmyslovém sektoru mohou například investovat stejné množství prostředků do informačních technologií, každá z nich však může přitom dosahovat zcela jiných výsledků.

Informační technologie mají přímý a pozitivní efekt na ekonomiku vytvářenou jejich prodejci. Otázkou pro mnohé ekonomy však stále zůstává, zda i v jednotlivých firmách prostředky vynaložené do IT skutečně zlepšují celkovou firemní výkonnost. Makroekonomické studie zatím dokazují, že některé firmy skutečně dokáží využít individuálních prostředků IT ke zvýšení produktivity. Většina firem v to však zatím je doufá. Další skutečností je také to, že nic netrvá nikdy věčně a firma tedy nemusí z vhodně vybraných prostředků IT těžit do nekonečna.

Firmy by si v první řadě měly zvolit vlastní lídry a řídit se i ve výběru IT jejich názory. Tito lídři by měli být schopni sledovat jednotlivé úrovně firemní výkonnosti a hledat jejich skryté možnosti, kterých lze díky vhodnému výběru IT v budoucnosti využít. Důležitou roli však ve firmě v této souvislosti hrají ještě dvě skupiny lidského potenciálu: následovníci, kteří jsou schopni na lídrovy myšlenky bezprostředně reagovat a opozdilci, kterým to nějakou dobu trvá. Vliv těchto firemních osobností se pak promítá do celkových ekonomických výsledků firmy. Makroekonomické výsledky celkového firemního vkladu do informačních technologií tak určuje:

- zastoupení lídrů, následovníků a opozdilců ve firmě a
- objem osobní účasti každého z nich.

Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com