Vy ještě nevyužíváte modelování obchodních procesů?

Vy ještě nevyužíváte modelování obchodních procesů?

Modelování obchodních procesů (Business Process Modeling - BPM) je ve firmách stále hojněji využívaným nástrojem. Rychlý vývoj informačních technologií jej přitom umožňuje provádět neustále dokonaleji. V minulosti bylo BMP pouze nástrojem pro reorganizaci dosavadních obchodních procesů firem, dnes je však jeho využití širší. Firmy dnes modelování využívají zejména jako výchozí stupeň pro jiné obchodní aktivity, například integraci obchodních procesů.

Nejčastěji BMP dosud využívají obchodní analytici, kteří často disponují jen velmi malou či dokonce žádnou znalostí informačních technologií. Za jejich účasti tak díky implementaci BMP vznikají modely obchodních procesů téměř výhradně racionálního charakteru obohacené mnoha detailními informacemi například o cenách a hodnotách možných zlepšení. Účelem takového modelování je identifikace potenciální efektivnosti organizace a testování možných úspor nákladů.

Druhým způsobem využití BMP je vytvoření modelové výchozí situace pro nějakou jinou situaci, často orientovanou na informační technologie, za účelem lepšího odhalení a pochopení obchodních procesů, které předcházejí samotné implementaci. Konkrétně se jedná například o vytváření vyšších úrovní modelů jednotného modelovacího jazyka (UML) či základních modelových tříd. Objevuje se též vzrůstající zájem o automatickou transformaci modelů obchodních procesů na aplikačně-integrační modely. Před zcela automatickými transformacemi však IT odborníci podniky zatím spíše varují.

**Datum vydání:** I/2003
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com