Kdy a jak si vybrat krizového poradce

Kdy a jak si vybrat krizového poradce

Hledání poradce pro krizové řízení je komplikovanější než hledání běžných poradců, protože v sázce je obrovské množství důležitých věcí. Před vlastním hledáním je vhodné provést důkladnou analýzu rizik. Díky této analýze může firma zjistit, zda skutečně poradce pro rizikový management potřebuje či nikoli. Dále je nutné si předem (nejlépe již v dobách klidu) vytvořit plán krizového řízení a určit úlohu poradce v tomto plánu. Zde jsou jeho prvky:

* Podívejte se na celkovou situaci organizace a snažte se řídit rizika průběžně.
* Vytvořte si strategii rizikového managementu a informujte o ní všechny manažery a zaměstnance.
* Přesně stanovte povinnosti a odpovědnost jednotlivých osob za identifikaci, řízení a monitorování rizik.
* Podporujte otevřené řešení konfliktů a vzdělávání v oblasti rizikového managementu. Zjistěte, kterým rizikům by mohla být firma vystavena a jak často. Pokuste se také určit, nakolik jsou tato rizika vážná.

Přesně dle hesla „důvěřuj, ale prověřuj“ by si firma měla před najmutím krizového poradce pečlivě prověřit jeho reference a otestovat jeho schopnosti. Protože každá společnost má jiné potřeby (některé záleží spíše na ochraně své dobré pověsti, jiná se obává únosu svého výkonného ředitele), je dobré se rozhodnout, zda si najmeme specialistu na určitý obor, nebo odborníka na krizové řízení obecně. Před podpisem smlouvy je také třeba si s poradcem vytvořit určitý vztah.
Zdroj: ProQuest - ucelená kolekce bází dat zpřístupňující články z periodik
Zobrazit přehled článků ze zdroje ProQuest